Most-Híd: Stanovisko k výsledku referenda

Strana Most-Híd rešpektuje výsledok referenda a verí, že po sobote preváži v spoločnosti úsilie o vyššiu mieru tolerancie, väčšieho vzájomného rešpektu a porozumenia medzi občanmi

Už samotný fakt, že sa referendum vôbec konalo svedčí o tom, že témy súvisiace s rodinou sú pre slovenskú spoločnosť dôležité. Výsledok referenda ale naznačuje, že skutočné problémy a ohrozenie rodín vidí veľká časť našej spoločnosti inde, než v položených referendových otázkach. Máme rešpekt pred každým odovzdaným hlasom v referende, rovnako však aj neúčasť na referende považujeme za prejavený názor. Spoločnosť a politické strany dnes stoja pred ťažkou úlohou ako odstrániť polarizáciu spoločnosti, ktorú nešťastne vedená predreferendová diskusia spôsobila.

 

Zdielať: