Most-Híd: Učebnice musia zohľadniť región aj sociálno-kultúrne prostredie školákov

Podľa informácií ministerstva školstva z augusta minulého roka, poskytovanie učebníc dosiahlo na základných školách až 75 percent. Mária Prékop, riaditeľka Spojenej školy Zoltána Fábryho v Rožňave a odborníčka na školstvo za Most-Híd však tvrdí, že realita je iná, najmä v prípadoch menšinových škôl. Navyše, nedisponujeme žiadnymi údajmi o tom, či dosahujeme priemer podľa školskej reformy z roku 2008.

„Žiaľ, každý môj kolega pozná výraz barterový obchod, keďže každý rok si musíme so školami z okolitých obcí vymieňať učebnice. Tento stav trvá od poslednej reformy už šesť rokov,” vysvetlila situáciu Prékop.

„Čoraz viac sa potvrdzuje, že by situácii mohla pomôcť liberalizácia trhu učebníc, alebo zrušenie monopolného postavenia štátu. Nič sa však v tomto smere nezmenilo. Napriek tomu, že poskytovanie učebníc je bezplatné, ich kvalita je neraz otázna, pričom aj škála ponúkaných učebníc je chudobná, dokonca prichádzajú s oneskorením,” upozornila odborníčka strany Most-Híd .

„Azda najlepším riešením by bola zlatá stredná cesta. Štát by financoval učebnice a zároveň by dal pedagógom možnosť výberu. Pedagóg by tak v danom školskom roku mohol uprednostiť učebnice s ohľadom na ten-ktorý región či sociálno-kultúrne prostredie,” dodala Mária Prékop. 

Zdielať: