Most-Híd: Využime možnosti našich obcí!

Podľa odborníka strany Most-Híd na rozvoj vidieka, Lászlóa Balódiho by samozásobovanie obcí mohlo vo veľkej miere napomôcť efektívnemu a optimálnemu fungovaniu obce. Na prvom stupni tejto zmeny by sme sa mali ujať miestnych výrobcov, podnikateľov a poľnohospodárov.

„Most-Híd sa chystá k významnému kroku v záujme rozvoja obcí na južnom Slovensku – a to pomocou predstavenia pozitívnych príkladov a prípravy manuálu pre obce. Uvedomujeme si, že táto cesta nebude ľahká, ale veríme, že vytrvalou prácou a vedomosťou našich odborníkov dosiahneme svoje vytýčené ciele”- povedal László Balódi. 

„Podstatou modelu je vytvorenie možností pre miestnych výrobcov, podnikateľov a tím, ktorí chcú niečo spraviť pre svoju obec. Základné materiály, suroviny a služby, ktoré si môžeme vyrobiť v obci, by sme si nemali zaobstarávať z iných regiónov, krajín. Týmto by miestne HDP zostalo doma. Vytvoríme akýsi uzavretý hospodársky systém, v rámci ktorého by mohli napríklad deti miestnych škôl konzumovať potraviny vypestované v obci”- dodal starosta obce Vydrany.

„V mojej obci, vo Vydranoch už aplikujeme spomínaný model, hlavne preto, lebo považujem za úspech, keď týmto aspoň zopár obyvateľom obce vieme vytvoriť pracovné miesta”- dodal László Balódi.

Galéria: 
Zdielať: