Most – Híd získal posily z Gemera

posily z Gemera
Strana Most-Híd sa regionálnej politike venuje dlhodobo. Jej podpredseda Ábel Ravasz už niekoľko rokov pracuje s obyvateľmi Gemera, kde vďaka spolupráci pri riešení integrácie miestnych Rómov si vytvoril úzke vzťahy s predstaviteľmi samospráv. Ako ďalší krok tejto spolupráce strana získala podporu štyroch starostov, jedného zástupcu starostu a viacerých aktivistov, ktorí na tlačovej konferencii v Radnovciach ohlásili vstup do strany Most-Híd.

„Veci je potrebné robiť zdola od občanov. Byť v kontakte s občanmi v regiónoch neznamená prísť v rámci  kampane na návštevu a rozprávať o svojich plánoch a nápadoch. Občanov je potrebné neustále počúvať.  Napríklad aj prostredníctvom starostov a miestnych poslancov majúcich na zreteli záležitosti, ktoré sa obyvateľov dotýkajú priamo, a ovplyvňujú podmienky, v ktorých žijú. Vo všeobecnosti sme sa zhodli na tom, že bez toho aby sme poznali miestne okolnosti a bez férového, rovnocenného prístupu nedosiahneme dlhodobé výsledky a situácia sa v zaostávajúcich regiónoch výrazne nezlepší. Preto je pre nás nesmierne dôležité, že naša spolupráca v regióne Gemer sa zúročila v takejto forme.“  - uviedol Ábel Ravasz.

Spolupráca naozaj neprišla zo dňa na deň. Ábel Ravasz bol už v roku 2012 jeden zo zakladateľov organizácie PURT, ktorá má za cieľ pomáhať rómskym aktivistom v regióne realizovať drobné zmeny a úpravy v obciach a ukázať tak, že Rómovia majú záujem podieľať sa na zveľaďovaní svojho okolia a v konečnom dôsledku na zveľaďovaní celej krajiny. Noví členovia Mostu sa väčšinou taktiež spolupodieľali na práci organizácie PURT, a sú aj zakladateľmi združenia Spoločnými silami za rozkvet Gemera.

 „Vstup do Mostu-Híd vnímame symbolicky. Vyjadrujeme ním podporu strane, ktorá prejavila záujem najmä o ľudí žijúcich v tomto regióne a zároveň záujem náš región rozvíjať. S Ábelom Ravaszom spolupracujeme už niekoľko rokov a vážime si, že sa o Gemer zaujíma. Región patrí medzi menej rozvinuté, kde sa verejné politiky robia len veľmi ťažko. Naša spolupráca ale ukázala, že naozaj platí – kde je vôľa, tam sa nájde aj cesta,“ – povedal starosta obce Radnovce Aladár Bari.

Novými posilami strany Most-Híd sú Aladár Bari (starosta obce Radnovce), Eugen Radics (starosta obce Martinová), Gejza Berky (zástupca starostu obce Janice), Karol Bari (starosta obce Cakov), a Richard Szajkó  (starosta obce Barca).  Spolu s uvedenými predstaviteľmi miestnej samosprávy do strany vstupuje aj niekoľko miestnych rómskych aktivistov zapojených do aktivít organizácie PURT. 

Zdielať: