Most-Híd: Zostaneme principiálni

Most-Híd svoje stanoviská nemení a nevyužíva Ústavu SR na populistické kroky.

Náš názor bol jednoznačný aj vtedy, keď Smer pretlačil do Ústavy SR ochranu vody. Považovali sme to za nezmysel. A mali sme pravdu. Tak isto nepodporíme návrh zákona aby sa v tejto podobe dostala do ústavy ochrana dôchodkov, lebo je to len kvázi ochrana. Vyvolá úplne opačný efekt, ako predkladatelia predpokladajú. Tento krok,  namiesto ochrany dôchodkov zapríčiní, že sa v ústave zakonzervuje stav, ktorý je v neprospech občanov.

Most-Híd zásadne trvá na svojom stanovisku: presadzujeme návrat príspevkových sadzieb na pôvodných 9 percent a zásadne nesúhlasí so spôsobom výplaty peňazí z II. piliera. Strategickým zámerom  Most-Híd je napravovať chyby vlády Róberta Fica. Podporíme len také zákony, ktoré vedú k naplneniu tohto strategického zámeru a odmietame také, ktoré sú v neprospech sporiteľov. To je zásada, ktorej sa budeme držať aj v budúcnosti. Zodpovedne a s rozvahou.         

Zdielať: