Návrhy, ktoré predložili poslanci Most-Híd na januárovú schôdzu parlamentu

Most-Híd dnes informoval novinárov o svojich legislatívnych návrhoch, ktoré predložil v NR SR na najbližšej, teda 29. parlamentnej schôdzi.  

 

Návrh novely zákona o výkone prác vo verejnom záujme, ktorá má za cieľ zavedenie transparentnosti a znižovanie miery korupcie pri obsadzovaní voľných pracovných miest vo verejnej správ, predkladajú poslanci NR SR strany Most-Híd : Andrej Hrčiar, Béla Bugár a László Solymos.  „ V poslednom čase sa čoraz častejšie stretávame s príkladmi zneužívania verejnej moci pri obsadzovaní pracovných miest rodinnými príslušníkmi a známymi. Je preto dôležité, aby sme novelou zákona zamedzili takýmto praktikám, “ vysvetlil v pondelok novinárom  podpredseda strany László Solymos. 

 

Poslanci NR SR strany Most-Híd predložili do parlamentu aj návrh novely zákona o dráhach, v ktorej navrhujú umiestnenie dvojjazyčných tabúľ.  Novelou zákona o dráhach chcú poslanci Most-Híd László Sólymos, Béla Bugár, Elemér Jakab a Arpád Érsek zosúladiť právny stav v oblasti používania jazykov národnostných menšín s označovaním železničných staníc. Situácia s dvojjazyčnými tabulami sa týka približne v 144 obcí. „Máme na mysli tie obce so železničnými stanicami, kde žije minimálne 20-percentná maďarská, rusínska či nemecká menšina. To nikomu neuberie a ani nepridá. Je to prejav vôle,“ povedal predseda strany Béla Bugár, podľa ktorého dvojjazyčné tabule väčšinovému národu nemôžu uškodiť a prekážať, pre menšinu však predstavujú takpovediac komfortné riešenie.  „Je to vykonávací predpis zákona. Strane Most-Híd ide o to, aby dokázala, že to myslela vážne, keď sme prijali zákon o používaní menšinových jazykov. Je to gesto väčšiny k menšine,“ dodal Béla Bugár.

 

Zdielať: