Strana Most-Híd odsudzuje výroky Róberta Fica proti menšinám

Strana Most-Híd odsudzuje dnešné výroky Róberta Fica, v ktorých sa vyjadril v tom zmysle, že sa zámerne do popredia na úkor štátotvorného slovenského národa podsúvajú problémy menšín. Takéto vyjadrenia sú neakceptovateľné od premiéra demokratickej krajiny.
Vyprosujeme si od Róberta Fica, v mene všetkých menšín, aby ich niekto staval do pozície druhoradých občanov tejto krajiny.  Ak sú dnes totiž nejaké závažné problémy na Slovensku, tak sa netýkajú menšín, ale nezamestnanosti, sociálnych otázok a situácie v zdravotníctve. Útokmi na menšiny by Róbert Fico nemal zastierať nekompetentnosť svojej vlády pri riešení týchto otázok, resp. zabezpečení hospodárskeho rastu krajiny.
Podľa slov Róberta Fica je Slovensko štátom národným, ktorý sa nezakladal prednostne pre menšiny. Na rozdiel od Róberta Fica si myslíme, že sa Slovenská republika zakladala pre občanov, a miesto v nej majú všetci občania bez rozdielu na to, či sú príslušníkmi majority alebo minorít.
Obraz Slovenska, ako demokratickej krajiny kazí práve Róbert Fico tým, že dáva vyhlásenia, ktoré sú nedôstojné jeho postavenia a sú neprijateľné. 
 

Zdielať: