Most-Híd nesúhlasí s návrhom zákona o odbytovom fonde

Strana Most-Híd zásadne nesúhlasí so zavedením odbytového fondu, predloženého na skrátené pripomienkové konanie, z dielne Ministerstva pôdohospodárstva, kde tento návrh zákona ukladá povinnosť slovenským farmárom a potravinárom prispievať v podobe ďalšej dane, ktorú tento zákon zavádza.
Zsolt Simon
Týmto krokom strácajú slovenské potraviny konkurencieschopnosť.
Minister pôdohospodárstva chce vytvoriť fond, do ktorého musí každý prispievať ale NKÚ nemôže vykonávať verejnú kontrolu nad týmto fondom. Tento fakt vzbudzuje obavy nad zneužitím takto vyzbieraných prostriedkov.
Vláda SR pritom dokáže podporiť investičnými stimulmi „svojich sponzorov“ (napr. 25mil € pre SCP Ružomberok) ale nedokáže podporiť pracujúcich v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve, ktorí pracujú za veľmi ťažkých podmienok.
 

Zdielať: