Gál: Je našou povinnosťou vrátiť návrh Zákona o verejnom obstarávaní predkladateľovi na dopracovanie

Poslanec NR SR, Gábor Gál, dnes na tlačovej besede vyjadril nespokojnosť s novelou Zákona o verejnom obstarávaní z dielne vládnej strany Smer.

„Jedná sa o rozsiahlejšiu novelu, ktorá však v zásade pozitíva neprinesie,“ poznamenal v úvode Gál s tým, že už počas medzirezortného pripomienkového konania túto novelu dosť hlasno kritizovali.
Podľa poslanca by mala novela obsahovať dva zásadné ciele. A to transparentnosť a efektívne využívanie finančných prostriedkov, ktoré sa používajú v rámci verejného obstarávania.
Upozornil na to, že táto novela z dielne vládneho Smeru verejné obstarávanie vôbec nestransparentní a už vôbec neprinesie šetrenie vo verejných rozpočtoch.
Verejné obstarávanie bude podľa Gála touto novelou viac ovplyvniteľné zo strany úradov, namiesto zvyšovania transparentnosti a vymožiteľnosti práva uberá firmám možnosť zúčastňovať sa ho. Novela podľa neho posilňuje možnosť korupčného správania sa účastníkov verejného obstarávania, vytvára právny rámec na jeho uzatvorenie len pre okruh vybraných firiem, ktoré sa do tohto okruhu „vyvolencov“ dostávajú na základe subjektívnych hodnotení.
„Z tých viac ako tisíc pripomienok časť akceptovali a zapracovali do konečného návrhu, ale stále tam zostali mechanizmy, ktoré negujú celý zmysel verejného obstarávania,“ upozornil Gál s tým, že po tejto novele Zákona o verejnom obstarávaní sa stane len takou formálnou povinnou jazdou pred uhratím tučných zákaziek sponzorom vládnej strany.
 
Verejné obstarávanie bude mať ako najvyšší orgán v rukách deväťčlenná rada. Traja z ÚVO - predseda, ktorého na návrh vlády volí NR SR, podpredseda, ktorého na návrh predsedu vymenúva vláda a vedúci služobného úradu. Zvyšných šesť členov bude menovať vláda. Tým bude mať podľa poslanca všetkých deväť členov pod kontrolou Smer.
Gábor Gál následne uviedol najviac problematické časti celej novely - diskriminačný charakter zavedenia systému referencií, prezumpcia nediskriminačných podmienok, úprava príslušných lehôt na hmotnoprávne, uzatváranie dodatkov k zmluvám, identifikácia vlastníckej štruktúry, nemožnosť podávania námietok a ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
„Celý systém prinesie do praxe viac negatív ako pozitív,“ uzavrel Gábor Gál.

Zdielať: