Bratislavský kraj

Krajský predseda
László Solymos
Krajská tajomníčka
Teréz Berner
Telefon: 
0917 927 287
Bratislavský okresný predseda
Rastislav Žitný
Telefon: 
0903 233 437
Senecký okresný predseda
Zoltán Kovács
Telefon: 
0905 624 510
Email: