Stanovisko Árpáda Érseka k zámeru ministra školstva

Árpád Érsek, poslanec NR SR za Most-Híd
Stanovisko poslanca NR SR za Most-Híd k zámeru ministra školstva udeliť výnimku z vyžadovaného známkového priemeru pre športové gymnáziá.

„Nesúhlasíme so zavedením nových predpokladov pre prijatie žiaka do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia a do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho štúdia, ktorými sú priemerný prospech do 2,0. Ja chcem, pán minister, povedať, že máme na školách študentov športovcov. To sú školy na výber nadaných študentov. Čiže majú nadanie, ja nehovorím, nielen na šport, ale aj možno na nejakú inú činnosť, možno sú to dobrí maliari. A mám pochybnosti o tom, či títo naši vrcholoví športovci budú schopní ten priemer 2 nejakým spôsobom spĺňať. A prax ukázala, že  v ďalšom zase nemusia byť zlí odborníci. Takže považujeme toto za neprijateľné.“

Toto sú slová, ktoré som ešte v júli 2012 v pléne NR SR adresoval vtedajšiemu ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Dušanovi Čaplovičovi, keď sa rokovalo o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa názoru mnohých poslancov opozície je takáto právna úprava v rozpore s právom na vzdelanie a zákazom diskriminácie. V mene poslancov NR SR za Most -Híd som vtedy žiadal, aby sa predložený vládny návrh zákona vrátil predkladateľovi  na prepracovanie. Nestalo sa tak a  návrh zákona poslanci vládnej strany schválili.

Som rád, že terajší minister školstva Peter Pellegrini uvažuje o udelení výnimky z vyžadovaného známkového priemeru pre žiakov, ktorí sa hlásia na športové gymnáziá. Ako športovec oceňujem skutočnosť, že minister školstva si uvedomuje, že športové nadanie   je nielen dar, ale aj tvrdá drina v telocvičniach a že talenty je potrebné podporovať všetkými dostupnými prostriedkami. 

Minister školstva Peter Pellegrini avizuje, že o tejto problematike bude ešte diskutovať so školskými partnermi. Som presvedčený, že tieto rokovania budú úspešné a obmedzenie prístupu k vyššiemu vzdelaniu nebude bariérou ani pre iných žiakov, ktorí sú talentovaní napr. v umení.

V Bratislave 7. októbra 2014

Árpád Érsek

Poslanec NR SR za Most-Híd

Zdielať: