EU-USA: Environmentálne práva a vypočítateľnosť trhového prostredia

Európai Parlament
Výbory Európskeho parlamentu dali zelenú environmentálnemu projektu Józsefa Nagya.

Pri príprave rozpočtu Euróspkej únie Environmentálny výbor EP a následne v prvý októbrový týždeň aj Výbor pre rozpočet EP schválili návrh poslanca za Most-Híd Józsefa Nagya týkajúci sa ochrany životného prostredia. V rámci prerokovania Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií (TTIP) navrhuje poslanec EP za Most-Híd úplnú transparenciu a otvorenú komunikáciu podstaty partnerskej dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi smerom k občanom. 

"Cieľom projektu je vytvoriť zmysluplné stanovisko EÚ pre ochranu investícií bez porušenia základných občianskych práv, ako je napríklad právo na čisté životné prostredie, na verejný poriadok a verejné zdravotníctvo. Tieto základné hodnoty nesmú byť ohrozené individuálnymi ekonomickými záujmami.” – vysvetlil politik z Dunajskej Stredy. 

Najsilenejšia kritika smerujúca proti rokovaniam o partnerstve medzi EÚ a USA sa týkala toho, že sa uskutočňujú za zatovorenými dverami, tým pádom sa verejnosť dozvedie okrem oficiálneho komuniké rokujúcich strán často len čiastkové a skreslené informácie pochádzajúce od rôznych záujmových skupín. Ignacio Garcia Bercero, hlavný vyjednávač EÚ síce nedávno vyhlásil, že nie je dôvod na obavu, nebudú prichádzať na európsky trh mäsové výrobky ošetrené hormónmi a geneticky modifikované potraviny, neznižujú sa ani štandardy v oblasti európskych požiadaviek na kvalitu v dôsledku uzatvorenia dohody.  "Nič nebude ohrozovať ochranu životného prostredia, zdravie, bezpečnosť spotrebiteľov, ochranu osobných údajov alebo naše iné odborno-politické ciele”, vyhlásil Ignacio Garcia-Bercero.

Keďže rokovania sa uskutočňujú tajne, a mediám sú dostupné len minimálne informácie, návrh Józsefa Nagya kladie dôraz na transparentnosť. V ním navrhovanom pilotnom projekte totiž iniciuje širokú diskusiu, ktorej dôležitým nástrojom by mala byť neformálna platforma, vychádzajúca z analógie tzv. zelenej tripartity, ktorá fungovala v čase jeho ministrovania na Slovensku.

“Samozrejme uvedomujeme si, že okrem ochrany životného prostredia nie je zanedbateľné, aby sme v dnešnom globalizovanom svete garantovali aj spoľahlivosť a dôveryhodnosť štátu, veď v obchodnom živote je veľmi dôležitá vypočítateľnosť. Právne predpisy sa nemôžu zmeniť ad hoc, investorom je nevyhnutné, aby svoje aktivity realizovali v stabilnom ekonomickom prostredí” – povedal József Nagy. 

Podpora jeho iniciatívy vo výboroch EP v podstate dala zelenú naštartovaniu projektu v roku 2015. Zostáva ešte hlasovanie o rozpočte únie v pléne, ale spoločná podpora jednotlivých frakcií prakticky zaručuje úspech návrhu aj na decembrovom hlasovaní.

"Túto širokú podporu môjho návrhu považujem za veľmi významný pokrok. Samozrejme, čaká nás ešte konečné hlasovanie o rozpočte na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, ale verím, že aj tam sa mi podarí získať väčšinovú podporu.  Teší ma, že som dokázal naštartovať takú iniciatívu, ktorá bude mať konkrétny vplyv na kvalitu života občanov nielen v Európe, ale aj na druhe strane Atlantického oceánu.” – ukončil József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu za Most-Híd.

Zdielať: