Érsek a Nagy na zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Informácia zo 7. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. októbra 2014 k materiálu Informácia o schvaľovaní cestovných poriadkov na území Trnavského samosprávneho kraja

V rámci úsporných opatrení, ako aj v nadväznosti na zavedenie bezplatnej železničnej dopravy pre vybrané skupiny osôb, Trnavský samosprávny kraj plánuje od polovice decembra  zrušiť 196 autobusových spojov. Toto opatrenie sa bude týkať štyroch okresov, v ktorých autobusovú dopravu  zabezpečuje SAD Trnava (TT, PN, SE a HC). Rušenie spojov sa dotkne predovšetkým malých dedín, lazov a dedín, ktoré sa nachádzajú na hranici kraja. Predseda TTSK Tibor Mikuš takýto krok odôvodňuje stratou pre dopravcov z nevyťažených spojov.

K rušeniu autobusových spojov poslanec za stranu Most-Híd a súčasný poslanec Európskeho parlamentu  J. Nagy písomne interpeloval predsedu TTSK Tibora Mikuša, aby do podmienok čerpania dotácie na prevádzkovanie autobusovej dopravy v trnavskom kraji zaradil aj podmienku udržania a znovu spustenia stratových liniek, kde by sa mohli zaradiť menšie autobusy. Súčasnú situáciu nepovažuje za dobrú, pretože na jednej strane dochádza k poskytovaniu neúčelnej dotácie a na druhej strane k diskriminácii občanov z lokalít, ktoré sú rušením spojov dotknuté. Zdôraznil, že politika štátu a samosprávnych krajov má byť jednoznačne smerovaná k regionálnemu rozvoju a k podpore vidieka. 

Poslanec za stranu Most-Híd Árpád Érsek a súčasný poslanec NR SR krok súčasného vládneho kabinetu o zavedení bezplatného cestovania na železniciach pre dôchodcov a študentov síce vníma výlučne v rovine predvolebnej kampane, avšak zdôraznil, že na toto rozhodnutie vlády SR musí zareagovať aj župa. Župa musí zabezpečiť, aby obyvatelia dotknutých  regiónov mohli vládou prijaté opatrenie o bezplatnej železničnej doprave využiť v maximálnej možnej miere. Dôležitým predpokladom je preto aj zosúladenie vlakových a autobusových grafikonov. 

Po prečítaní interpelácií sa rozprúdila živá a vecná diskusia, ktorá však bola nepríjemná aj pre samotného župana, pretože doteraz nebolo zvykom na zastupiteľstve hlbšie diskutovať, a tak predseda TTSK dal hlasovať o zastavení diskusie, v čom ho  jeho  koaliční partneri (SMK – Smer ) podporili. 
 

Zdielať: