József Nagy: Poslanci EP za slobodu náboženského vyznania

József Nagy/Nagy József
Skupina poslancov európskeho parlamentu, medzi nimi aj prvý poslanec EP za Most-Híd, József Nagy, žiada o zosúladený postup v záujme zastavenia prenasledovania na základe náboženského vyznania.

Krvavé konflikty posledných rokov, predovšetkým udalosti na Blízkom východe, markantne odhalili na základe svedomia prebiehajúce náboženské prenasledovania. Kresťania, Židia, umiernení Moslimovia a Yazidi sa dennodenne stretávajú s poznačovaním, trápením a vo viacerých prípadoch aj so smrťou, kvôli ich viere a náboženskej príslušnosti. Avšak násilné vlny diskriminácie kmitajú nielen v Sýrií a Iraku, ale už desaťročia je známa zúfalá situácia Tibeťanov a Ujgurov v Číne, alebo prenasledovanie kresťanov v Pakistane. „Otázka slobody náboženského vyznania a svedomia sa podľa nás nemôže marginalizovať, a v niektorých regiónoch žijúci občania nemajú na toto právo menší nárok, ako tí, ktorí žijú inde. Sme zaviazaní pri tomto základnom ľudskom práve zvýšiť svoj hlas, odsúdiť akékoľvek násilie a nenávisť na základe náboženského presvedčenia,“- povedal József Nagy, poslanec EP.

Skupina poslancov EP odvolávajúc sa na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a Chartu základných práv Európskej únie zdôraznila, že každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo presvedčenie, rovnako ako na vyjadrenie náboženského vyznania alebo viery pred verejnosťou. Každý štát je zodpovedný za zabezpečenie slobody svedomia a slobody náboženského vyznania pre všetkých občanov.

„Šialenstvo musí byť zastavené! Nemôžeme sa ľahostajne pozerať ako zmasakrujú nevinných kvôli ich viere. Aj osud odsúdenej mamy na smrť v Sudáne, Meriam Ibrahimovej, ukazuje, že medzinárodná spolupráca má zmysel. Je dôležité aby sa ľudia vo vedúcich pozíciách a nástroje diplomacie postavili za vec, ale takisto je dôležitý aj postoj občanov. Spolu, zosúladeným postupom, môžeme vyvinúť skutočný tlak na extrémistických fundamentalistov“- dodal József Nagy, poslanec Most-Híd.

Zdielať: