Rozprava Bélu Bugára v NR SR k Zameraniu zahraničnej politiky SR 2015

Dňa 10. februára vystúpil predseda strany Most-Híd v NR SR k téme - Zameranie zahraničnej politiky SR 2015

Na úvod je potrebné povedať, že prerokovaný materiál považujeme za slušné východisko našej zahranično-bezpečnostnej politiky za podmienok jednotného postoja tak celej vlády, ako aj vládnej strany. To pripomínam preto, lebo práve premiér Fico s obľubou hovorí o nejednotnej opozícii, pritom minimálne v otázkach rusko-ukrajinského konfliktu vidieť rozdielne stanoviská Smeru ako aj predstaviteľov vlády. 

Strana Most-Híd súhlasí s konštatovaním, že "Ukrajinská kríza zároveň nepriaznivo poznamenala široký, dlhodobo existujúci vnútropolitický konsenzus v otázkach zahraničnej politiky SR" No ale povedzme aj to B, že základom toho konsenzu bolo už od vstupu do EU a NATO (2004), že Slovensko podporuje integráciu Ukrajiny a západného Balkánu do EU a NATO. Každá relevantná politická strana, až na extrémistov, dokonca aj odborná komunita to vždy podporovala.  Ale prečo potom premiér hovorí, že vstup Ukrajiny do NATO je bezpečnostným rizikom pre SR a neželáme si to? Povedzme na rovinu, že ten konsenzus demontováva premiér Fico.

Ďalej tvrdíte, že "Bola porušená suverenita a teritoriálna integrita susednej krajiny , celková geopolitická rovnováha európskeho kontinentu, princípy medzinárodného práva i kontrola medzinárodne uznaných subjektov ich vlastných štátnych teritórií". - Súhlasíme, ale potom povedzme otvorene, že tým, kto to urobil, bolo Rusko.

- Jasne opisujete zmeny v bezpečnostnom prostredí, nové výzvy a hrozby, a deklarujete, že "Nová situácia si na rozdiel od predchádzajúcich rokov vyžaduje osobitné zdôraznenie bezpečnostnej dimenzie slovenskej zahraničnej politiky vo všetkých jej vektoroch" - opäť súhlasíme, ale ak aj vy uznávate, že bezpečnostná dimenzia sa stala kľúčovou súčasťou zahraničnej politiky a zároveň vyššie opisujete detailne ako sa svet okolo nás veľmi zmenil, tak prečo nie sú plány na aktualizáciu Bezpečnostnej stratégie, čo je úloha v gescii Ministerstva zahraničných vecí. Súčasná stratégia je z roku 2005 a je absolútne neaktuálna. Má MZV v pláne aktualizovať tento kľúčový dokument? Pred niekoľkými dňami aktualizovalo svoju Bezpečnostnú stratégiu Česko, na jeseň 2014 Poľsko.


Pán podpredseda vlády, aj Most-Híd podporuje dialóg s Ruskom, ale na rozdiel od Vášho konštatovania si uvedomujeme, že ako člen tak NATO ako aj EU musíme podporiť aj podmienky tohto dialógu. Teda aby Rusko prestalo podporovať separatistov, aby stiahlo svoje jednotky z Ukrajiny (ich prítomnosť uznal aj minister Lajčák), aby Rusko uznalo územnú celistvosť Ukrajiny a že nikdy neuznáme anexiu Krymu. Toto musí byť zásadné stanovisko SR.
 Materiál správne konštatuje, že  "Pre bezpečnosť SR bude mať naďalej rozhodujúci význam členstvo v Severoatlantickej aliancii NATO). SR bude plne podporovať implementáciu rozhodnutí prijatých na summite vo Walese. Osobitnú pozornosť bude venovať implementácii rozhodnutí zameraných na posilnenie bezpečnosti spojencov vo východnom krídle Aliancie."  Ale opäť je to ten problém, že niečo hovoríme a opačne konáme. Podporujeme slovne posilnenie prítomnosti spojencov vo východnom krídle Aliancie, ale premiér to opakovanie vylučuje.  Čo je pravdou? To čo hovorí premiér, alebo čo komunikuje Ministerstvo zahraničných vecí? Tento rozpor charakterizoval našu zahraničnú politiku počas 2014 a preto sme nedôveryhodní v očiach spojencov. 

Navyše na stretnutí ministrov obrany NATO v Bruseli minulý týždeň aj Slovensko požiadalo o vytvorení koordinačného a plánovacieho centra NATO, čo ale znamená ďalšiu štruktúru NATO na našom území.

Nakoniec ešte jedna veta z materiálu, s ktorou taktiež súhlasíme "Spolupráca Vyšehradskej skupiny (V4) zostáva jedným zo základných východísk zahraničnej politiky SR". Realita je ale opäť iná ako hovorí dokument: rozbila sa jednota Vyšehradskej štvorky v súvislosti s Ukrajinou, navyše nám hrozí, že Poľsko, náš najdôležitejší regionálny spojenec sa obráti na Pobaltie alebo aj na Rumunsko v strategicky najdôležitejších otázkach. 

Na strane 13. opravte preklep - "SR sa v roku 2014 (!!!) tiež sústredí na rozvíjanie nastúpeného dialógu o inovačnej a rozvojovej politike s Fínskom" - je to zameranie na rok 2015, nie 2014.

Vážená NR SR

Za najväčší problém dokumentu, ako aj celej zahraničnej politiky SR strana Most-Híd považuje nasledovné veci: 

1. nesúlad medzi oficiálnymi stanoviskami MZV a politickými deklaráciami, predovšetkým premiéra R. Fica, ktorý sa stal hlavnou "tvárou" zahraničnej politiky SR v očiach partnerov  - vytvára to rozporuplný obraz o našich stanoviskách a robí z nás nedôveryhodných partnerov
2. rozbíjanie doterajšieho vzácneho zahraničnopolitického konsenzu, ktorý existoval medzi relevantnými parlamentnými stranami - vzdialenie sa od doteraz najdôležitejšieho cieľa, podpory integračných ambícií Ukrajiny
tak, ako my sme mali pred desaťročím voľnosť v rozhodovaní kam chceme patriť, že chceme ísť do NATO a Európskej únie, tú istú voľnosť musí mať aj v súčasnosti Ukrajina. Je nemorálne od nich to právo odoprieť, s argumentom, že Rusko s tým nesúhlasí. Ani s našim členstvom nesúhlasilo, predsa sme tam išli. Tu sa ale opäť dostávame k rozporom medzi stanoviskami MZV a premiéra Fica. 
3. naivná snaha o dialóg s Ruskom, v podstate takmer bez podmienok - najprv musí Rusko rešpektovať územnú celistvosť svojich susedov a potom návrat do normálu a nie naopak. 

 

 

 

Zdielať: