Hospodárska politika

Hospodárska politika

Ako docieliť, aby Slovensko bolo znovu konkurencieschopný a prosperujúci štát? Ako je možné znižovať mieru nezamestnanosti? Podľa nášho názoru jedine lepším daňovým systémom a stabilnou hospodárskou politikou.

Súčasná ekonomická situácia Slovenska je zlá: máme neúmerne vysokú mieru nezamestnanosti, vysokú a rýchlo narastajúcu zadlženosť a pomalý rast, ktorý nevytvára dostatok nových pracovných miest. Verejný dlh rastie rýchlejšie, než výkonnosť ekonomiky, Slovensko sa zadlžuje, pomer dlhu k HDP sa neustále zvyšuje. Takýto nepriaznivý vývoj je dôsledkom rôznych faktorov, na niektoré má vláda minimálny alebo žiadny vplyv, iné sú však dôsledkom práve jej zlej ekonomickej politiky.

Navrhujeme také kroky, ktorými môžeme podporiť konkurencieschopnosť Slovenska a napomôcť trvalému hospodárskemu rastu krajiny. Okrem toho predstavíme, ako sa dá opäť naštartovať hospodárska aktivita, rast zamestnanosti a ako sa dá zastaviť negatívny vplyv starnutia obyvateľstva na ekonomiku.

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ov_hospodarstvo.pdf91.48 KB
Zdielať: