Udržatelný vidiek

Udržatelný vidiek

Politika rozvoja regiónu sa sústreďuje predovšetkým na tie územia, ktoré sú prioritnou osou Slovenska: územná samospráva, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ochrana životného prostredia a cestovný ruch.

Otázka rozvoja regiónov a vidieka je aj z dlhodobého hľadiska jednou z najproblematickejších oblastí politiky: napriek neodškriepiteľnému faktu, že dlhodobé a strategické plánovanie by bolo nevyhnutné sa daná téma pričasto stáva akýmsi zajatcom miestnych, rozdrobených, nedomyslených záujmov. Je to problém najmä preto, lebo viac ako polovica obyvateľov Slovenska žije na vidieku; 60% v obciach a mestách s počtom obyvateľov pod 20 000. Charakteristická je aj nerovnováha medzi jednotlivými regiónmi: popri typickom – čo však zároveň neznamená aj prijateľnom – delení po východno-západnej osi je potrebné sa venovať aj protikladu juhu a severu krajiny. Nevyhovujúce členenie verejnej správy taktiež sťažuje podmienky účinného pôsobenia verejnej politiky.

V pokračovaní sa v súlade s cieľmi Občianskej vízie 2016 podujmeme na načrtnutie takej politiky regionálneho rozvoja, ktorej základom sú miestne skúsenosti, zároveň je však schopná sledovať vytýčenú strategickú líniu. Náš materiál sa sústreďuje na tie oblasti, ktoré sú dôležité nielen z hľadiska súčasnosti ale aj budúcnosti Slovenska: na verejnú správu, poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, na ochranu prírody a na turistiku. Len premyslené a spoločné riešenie týchto tém vytvára reálne základy zmien budúceho obrazu regiónov.

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ov_vidiek.pdf69.5 KB
Zdielať: