Ústavný systém

Ústavný systém

Prezentujeme Vám kroky, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu moderného demokratického ústavného systému. Momentálnu nepriaznivú situáciu nemôžeme si nechať bez povšimnutia.

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá 1. septembra 1992. Do súčasnosti bola novelizovaná 12-timi ústavnými zákonmi, ktoré rozličným spôsobom zasiahli do pôvodnej ústavnej štruktúry. Boli sme pritom svedkami ústavných novelizácií, ktoré nielen že neboli nevyhnutné, ale ktoré nesystémovým spôsobom zasiahli do ústavného mechanizmu Slovenskej republiky. Sme stále častejšie svedkami pokusov (a niekedy žiaľ aj úspešných) o parciálne a účelové ústavné zmeny, ktoré síce zohľadňujú predstavy ústavnej väčšiny (niektorých politických strán) na určitú otázku, no pritom nezriedka sú aj výsledkom politického „obchodovania“. Obsah ústavy sa tak odsúva do úlohy rukojemníka politických strán, ignorujúc jej charakter ako základného zákona štátu, no najmä, ako predstaviteľa spoločenskej dohody občanov.

Súčasná situácia preto, podľa nášho názoru, dospela do stavu, ktorý vyžaduje nielen jednoznačné odmietnutie podobnej praxe, ale zároveň aj predstavenie vlastnej vízie a potrebných krokov, ktoré by pomohli dobudovať v Slovenskej republike moderný, demokratický a stabilný ústavný systém.

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ov_ustava.pdf97.69 KB
Zdielať: