Zahraničná a bezpečnostná politika

Zahraničná a bezpečnostná politika

Slovensko môžeme považovať za bezpečné miesto iba v tom prípade, ak v jeho zahraničnej politike sa vytvára súlad medzi hodnotami a záujmami. Chceme Vám preukázať, že môžeme byť činní aj v rozhodujúcich zahraničných politických otázkach, vrátane Ukrajiny.

Zahraničná politika a bezpečnostná politika Slovenska spočíva na dvoch pilieroch. Prvý pilier tvoria hodnoty, ako sloboda, demokracia, ľudské práva, právny štát, a tým druhým sú záujmy, ako stabilné, bezpečné medzinárodné prostredie, spoľahlivé a predvídateľné spojenecké štruktúry, a stály hospodársky a spoločenský rast. Nič z toho sa nemôže zanedbať, ani jeden z týchto dvoch pilierov nemôže byť oslabený na úkor toho druhého, politická prax pri strategickom plánovaní musí brať do úvahy špecifiká jednotlivých štátov, regiónov. Záujmom Slovenska je, aby sa hodnoty prvého, hodnotového piliera presadili v čo možno najvyššej miere. Slovensko preto musí podporovať procesy demokratických zmien nielen vo svojom užšom okolí, ale aj na globálnej úrovni. V prípadoch, keď je to uskutočniteľné, a je prítomná aj požiadavka, následkom vyššie uvedeného je aj ponúknutie našej pomoci a našich skúseností s procesom demokratických zmien partnerským krajinám, vrátane krajín na východe a juhovýchode Európy a krajín južného Kaukazu.

V pokračovaní načrtneme, ako dosiahnuť súlad medzi hodnotami a záujmami v stratégii zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenska, a čo môžeme urobiť, aby sme vyššie uvedené ciele dokázali dostať do popredia v tých najdôležitejších zahraničnopolitických dimenziách. Musíme venovať sústredenejšiu pozornosť Ukrajine, vývoj udalostí v Kyjeve má pre našu krajinu mimoriadny význam: slovensko-ukrajinská hranica je jedinou vonkajšou hranicou Slovenska, a nie je nám jedno, či sa táto hranica v budúcnosti ešte viac otvorí, alebo či sa viac uzavrie.

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ov_zahranicie.pdf62.64 KB
Zdielať: