Politika riešenia chudoby a rómska politika

Politika riešenia chudoby a rómska politika

Prioritnú os našej politiky v tejto oblasti tvoria snahy, ktoré vedú k odstráneniu zbytočného plytvania času na nezmyselné projekty. Navrhujeme také konkrétne opatrenia, ktoré riešia momentálnu nepriaznivú situáciu.

Jedným z najnepríjemnejších javov hospodárskej krízy je ďalšie prehlbovanie chudoby vo všetkých krajinách, Slovensko nevynímajúc. Paralelne so zosilnením extrémistických zoskupení sa do popredia dostáva nevyhnutnosť riešenia otázok marginalizovaných Rómov, čo bezprostredne a veľmi silne súvisí aj s hlbokou chudobou.

Z toho dôvodu chceme načrtnúť kontúry politiky riešenia chudoby zohľadňujúcej hore uvedené skutočnosti, ktorá umožňuje efektívne konanie štátu v danej otázke. Strana Most-Híd považuje za prioritné, aby štát nepremárnil ďalšie desaťročia na polovičaté riešenia, formálne programy a nezmyselné projekty. Navrhujeme komplexné kroky predstavujúce dlhodobú stratégiu, ktoré budú spoločne schopné obrátiť súčasné nepriaznivé tendencie. Musíme si uvedomiť, že riešenie tejto problematiky je v záujme všetkých občanov Slovenska. Práve preto, všetky kapacity, vrátane finančných a ľudských, ktoré budú vložené do riešenia načrtnutých problémov sú použité v záujme celej spoločnosti. Potrebujeme mať dobre nastavenú legislatívu, ale aj jej efektívny výkon na mieste.

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ov_chudoba.pdf97.16 KB
Zdielať: