Vyhlásenie k vstupu do EÚ

Dnes si pripomíname 11. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únii. Tento moment predstavuje historický zlom v našich moderných dejinách, keďže naši občania sa stali rovnoprávnymi a hrdými občanmi spoločenstva západných demokracií a hodnotovo blízkych krajín.

 

Členstvo v EÚ prinieslo našim občanom veľa nových možností a výhod počnúc pracovnými a študijnými príležitosťami, spoločným trhom a od roku 2009 aj spoločnou menou euro. Taktiež sme získali bezprecedentnú slobodu cestovať a podnikať bez ďalších obmedzení. Integrácia znamenala aj viaceré výhody pre našu krajinu, akými sú spolupráca s ďalšími krajinami a vzájomná pomoc členských štátov, možnosť čerpať eurofondy, väčšiu garancia slobody a stability pre našu vlasť.

To všetko sme dosiahli vďaka úsiliu nielen politikov, ale predovšetkým našich občanov. Je však zodpovednosťou predovšetkým vlád, samospráv, ale aj všetkých občanov, ako dokážeme využiť možnosti, ktoré nám členstvo v Európskej únii ponúka, pre rozvoj našej krajiny, miest, obcí, či komunít, v ktorých žijeme. Pre stranu Most-Híd je dôležité, aby Slovensko bolo v tejto oblasti aktívne a nepremrhalo ponúknuté možnosti, ktoré sa viac opakovať nebudú. Členstvo v Európskej únii je dôvodom pre našu prirodzenú hrdosť, ale aj pre vedomie spolupatričnosti s ostatnými krajinami Únie.

Strana Most-Híd taktiež podporuje proces rozširovania Únie o ďalšie štáty, ktoré chcú zdieľať spolu s nami hodnoty demokracie, slobody a ochrany ľudských práv. Podporujeme integráciu krajín východného Balkánu a krajín Východného partnerstva – Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska do Európskej únie. Dnes je totiž zodpovednosťou nás všetkých, aký charakter bude mať únia v budúcnosti a akým smerom sa bude vyvíjať. 

 

Béla Bugár, predseda strany Most-Híd a poslanec NR SR

 

 

Zdielať: