Skutkami oslávili Deň Zeme

V Pribete v tomto roku Deň zeme pripomínali hlavne vysadením stromčekov v intraviláne obce.

Miestny klub Občianskej strany Most-Híd v spolupráci so školami s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským úspešne zmobilizoval mladých ľudí, vyasadili 40 stromčekov, a tým  prispeli k zlepšeniu podmienok životného prostredia a zveľaďovaniu  prírodnej zelene obce

Attila Bíró, predseda klubu.

Galéria: 
Zdielať: