Most-Híd: Smeru pri prideľovaní štátnej pôdy na malých farmároch nezáleží

Naďalej nebudú rovnaké pravidlá pri prideľovaní štátnej pôdy a prístup k pôde pre malé podniky sa nezlepší.

Poslanec Gabriel Csicsai  vychádzajúc z programového dokumentu strany Most-Híd - Občianskej vízie - chcel vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre malé a stredné podniky, malých farmárov a gazdovstvá rodinného typu. Postarať sa o to mala novela zákona o pozemkových úpravách, ktorú, žiaľ, predstavitelia vládnej strany zmietli zo stola.

„Hlavným prínosom právnej úpravy mala byť stabilizácia udržateľného rozvoja slovenského vidieka, vytváranie podmienok pre mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov podnikajúcich v malých alebo mikro podnikoch a umožnenie prístupu k poľnohospodárskym pozemkom, ktoré majú v súčasnosti v prenájme veľkí poľnohospodári a veľké podniky,“ vysvetlil poslanec za Most-Híd podstatu svojho návrhu novely, ktorou  by sa odstránili nedostatky súčasne platnej legislatívy. „Aktuálna právna norma skresľuje podmienky výberových konaní, nakoľko berie do úvahy pomer celkovej obhospodarovanej plochy, nie iba od Slovenského pozemkového fondu (SPF),“ spresnil Gabriel Csicsai

Podľa slov poslanca NR SR, Smer nepodporením novely strany Most-Híd odmietol pomoc malým poľnohospodárom, ktorí tak naďalej nebudú mať umožnený prístup k základnému pracovnému prostriedku, a to k pôde. „Práve prenájom prostredníctvom SPF je pre väčšinu z nich jedinou alternatívou, ako sa dostať k pôde. Zdá sa však, že pre vládnu stranu nie je dôležité, aby platili rovnaké pravidlá pri prideľovaní štátnej pôdy pre každého uchádzača, obzvlášť, ak ide o podporu, rozvíjanie špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, ako aj o vytvorenie podmienok pre mladých poľnohospodárov a poľnohospodárov, ktorí podnikajú v malých a mikro podnikoch," dodal Gabriel Csicsai.

 

Zdielať: