Zachráňme Malý Dunaj!

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője
Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za stranu Most-Híd, podporil protestnú akciu a vyjadril tak nesúhlas s plánovanou výstavbou malej vodnej elektrárne na Malom Dunaji pri obci Eliášovce.

Výstavbou elektrárne Eliášovce, o ktorej má ministerstvo životného prostredia rozhodnúť  do 9. septembra, dôjde podľa Csicsaiho k  likvidácii biotopov na brehoch Malého Dunaja, zániku podmienok pre život mnohých chránených druhov živočíchov, ako aj k zničeniu lužných lesov. „Výstavba spôsobí vzdutie podzemnej vody, ktoré môže negatívne ovplyvniť úrodnosť pôd v lokalite a dotkne sa aj stavu spodných vôd. Je neprípustné, aby niekto za účelom dosiahnutia zisku navždy poškodil žitnoostrovskú prírodu,“ tvrdí poslanec NR SR za stranu Most-Híd.

Poslanec Csicsai tvrdí, že sa doposiaľ nestretol ani jednou takou štúdiou, ktorá by neupozornila na možné negatívne dosahy uvedenej investície. „Verím, že aj na Malom Dunaji  zvíťazí zdravý rozum a minister Žiga napriek doterajšej pasivite v danej problematike,  nakoniec stavbu vodnej elektrárne ma Malom Dunaji nepovolí," upozorňuje Gabriel Csicsai.

Rozbehnutá je aj petičná kampaň, ktorá ešte môže výstavbe zabrániť. Petíciu už podpísalo vyše 6 000 ľudí. Námietky a odvolania proti stavbe Malej vodnej elektrárne podalo viac ako päťdesiat subjektov, starostov dotknutých obcí, majiteľov pozemkov, poľnohospodárske družstvá, poľovnícke združenia, rybári, kluby slovenských turistov i obyvatelia, podľa ktorých projekt nebol posudzovaný voči vplyvom na životné prostredie a porušuje Európske smernice o vode a biotopoch. 

Zdielať: