László Solymos: Šanca na vyriešenie situácie menšinových kultúr

Národná Rada Slovenska prijala v prvom čítaní návrh zákona Most-Híd o financovaní menšinových kultúr. Po 25 rokoch máme prvýkrát reálnu šancu vhodným spôsobom vyriešiť túto otázku, ktorá je kľúčová z hľadiska menšín na Slovensku. S potešením konštatujeme, že návrh Most-Híd podporili všetky parlamentné kluby.

„Doteraz sme nemali skutočne obsiahly návrh na vysporiadanie financovania menšinových kultúr. Avšak na akýkoľvek pokrok v tomto smere, je potrebný konkrétny návrh zákona.  Preto sme vypracovali taký dokument, ktorý umožňuje, aby sa menšiny konečne rozhodovali sami o svojej kultúre, a aby sa kultúrna samospráva stala skutočnosťou. Dokonca, náš návrh zabezpečuje aj potrebné zdroje. V prípade maďarskej menšiny by sme mohli zdvojnásobiť doterajšiu rozpočet financovania kultúry,” vysvetľoval László Solymos, podpredseda Most-Híd a predkladateľ návrhu zákona.

Návrh zákona ráta so založením Fondu menšinovej kultúry, v rámci ktorého by každá menšina mala vlastnú, samostatnú Radu. Rada, ktorej členmi by boli predstavitelia organizácií menšinových kultúr a nezávislí experti, by samostatne rozhodovala o prerozdelení financií pre podporu menšinových kultúr medzi rôznymi projektmi. Vďaka tomuto by Rady disponovali primeranými právomocami, pre určovanie smeru kultúrnej politiky svojich komunít. Objem fondu by sa značne zväčšil, pričom finančné prostriedky by boli prerozdelené medzi menšinami proporcionálne. 

„Založenie fondu by umožnilo stabilizáciu financovania menšinových kultúr, bez intervencie vonkajších činiteľov. Nezáviselo by to od milosti aktuálnej vlády. Znamenalo by to pokrok aj z hľadiska transparentnosti, keďže všetky relevantné informácie o rozhodnutiach by boli verejne prístupné. Verím tomu, že aj parlamentná väčšina so mnou súhlasí v tom, že tento návrh zákona by úspešne a dlhodobo vyriešil jeden starý a nepríjemný problém, a že sa návrh úspešne prejde druhým čítaním,  a stane sa právoplatným,” povedal na záver László Solymos.

Zdielať: