Most-Híd: Potrebujeme silnejšie mestá a obce

Bugár Béla, a Híd elnöke/ Béla Bugár, predseda strany Most-Híd
Predstavitelia strany Most-Híd Béla Bugár, Ivan Švejna a Elemér Jakab sa dnes stretli so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. Diskutovali najmä o postavení miest a obcí, ich kompetenciách a finančnom zabezpečení.

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci série stretnutí s predstaviteľmi politických strán pred blížiacimi sa marcovými parlamentnými voľbami. Predseda Most-Híd Béla Bugár predstavil zástupcom ZMOSu návrhy riešení, ktoré sú obsiahnuté v programovom dokumente Občianska vízia. Podľa Bélu Bugára je súčasný stav nevyhovujúci z viacerých dôvodov. „Mestá a obce majú množstvo kompetencií, avšak nie sú finančne zabezpečené na to, aby ich mohli vykonávať. Zároveň sú mestá a obce príliš závisle od peňazí, ktoré im dáva štát. A tretím problémom je aj nie veľmi funkčné územnosprávne členenie, ktoré nerešpektuje prirodzené regióny,“ vyhlásil na stretnutí Bugár. Zároveň potvrdil ambíciu strany Most-Híd riešiť tento stav v prípade úspechu v marcových parlamentných voľbách.

Pre stranu Most-Híd je rozvoj obcí, miest a regiónov jednou z kľúčových tém blížiacich sa volieb. Podľa Bugára je potrebné pristúpiť k zmene rozdelenia kompetencií medzi štátnou správou, vyššími územnými celkami a obcami. „Taktiež je potrebné odstrániť negatívne dopady roztrieštenej štruktúry obcí a ich nedostatočnej spolupráce. Tu navrhuje Most-Híd vytvoriť tzv. municipality,“ uviedol Bugár. Ich cieľom by podľa neho bola predovšetkým spolupráca samosprávy, podnikateľského sektora, ktoré by umožnili vyššiu kvalitu a efektívnosť vo výkone svojich kompetencií občanom. „Tretím a nepochybne veľmi dôležitým návrhom je zvýšenie podielu vlastných príjmov obcí a úprava finančného vyrovnávania daňovej sily obcí a regiónov,“ doplnil Bugár. Tá by podľa Bugára zásadným spôsobom pomohla aj k prekonávaniu stále zväčšujúcich sa regionálnych rozdielov. „Most-Híd urobí všetko pre to, aby život v obciach po celom Slovensku bol pre našich občanov opäť atraktívny,“ dodal na záver Bugár.

Zdielať: