Most-Híd: Podporu vlády si zaslúži viac okresov

Jakab Elemér
Pozmeňovací návrh poslanca Eleméra Jakaba by zabezpečil podporu 22 okresom. Bol by to výrazný posun oproti súčasnému návrhu vlády, ktorý sa má týkať len štyroch.

Poslanec Most-Híd Elemér Jakab podporuje iniciatívu vlády pomôcť okresom s vysokou mierou nezamestnanosti. V predmetnom vládnom návrhu však vidí nedostatky, ktoré chce zmeniť svojim pozmeňujúcim návrhom. „Minister práce, ako aj riaditeľ ústredia práce, by mali vedieť, aká je situácia na Slovensku. Preto ma nepríjemne prekvapilo, že vládny návrh by sa mal v konečnom dôsledku týkať len štyroch okresov - Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok a Rožňava,“ vyhlásil Elemér Jakab. Naopak podľa neho okresy Sobrance, Vranov nad Topľou, Trebišov, Veľký Krtíš či Gelnica, v ktorých je preukázateľne problémom nájsť si prácu, nemajú šancu naplniť zákonné kritérium o najmenej rozvinutom okrese, pretože miera evidovanej nezamestnanosti v nich nedosiahla hranicu 1,9 násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti.

Podľa poslanca NR SR za Most-Híd Eleméra Jakaba je nutné zmeniť definíciu najmenej rozvinutého okresu, aby zákon bol skutočne účinný. „V mojom pozmeňujúcom návrhu je zmena definície najmenej rozvinutého okresu navrhnutá tak, aby sa za takýto okres považoval aj okres, v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie 15 percent a viac. Takto by podporu štátu mohlo využiť aspoň 22 okresov,“  zdôraznil Jakab. Ak by tento pozmeňujúci návrh prešiel, pomohol by okresom Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok, Rožňava, Poltár, Sabinov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Trebišov, Sobrance, Gelnica, Košice – okolie, Svidník, Lučenec, Snina, Bardejov, Medzilaborce, Humenné, Stropkov, Michalovce, Levoča, Spišská Nová Ves. Pozmeňujúci návrh Eleméra Jakaba sa týka aj zákona investičnej pomoci pre realizáciu investičných zámerov v najmenej rozvinutých okresoch.

 

 

Zdielať: