Béla Bugár k Programovému vyhláseniu vlády SR

Som rád, že väčšina z našich požiadaviek sa dostala do priorít vlády, a aj do prerokovaného programového vyhlásenia vlády. A práve to sú konkrétne opatrenia na zastavenie rastu extrémizmu a nespokojnosti občanov.

Vážený pán predseda parlamentu, vážený poslanci, vážený pán predseda a členovia vlády,

 

            každé rokovanie o programových prioritách vlády je významným medzníkom v práci parlamentu. Znamená koniec jednej etapy a zároveň začiatok tej novej. Dnes som pevne presvedčený, že rokujeme presne v tomto duchu. Schvaľujeme Programové vyhlásenie vlády, ktoré dáva nielen nádej na zlepšenie chodu štátu, na lepšiu správu vecí verejných, ale pre mňa osobne a mojich kolegov je zároveň vážnym záväzkom pohnúť krajinou vpred. Vážnym záväzkom k tomu, aby sme cez dôsledné plnenie tohto programového vyhlásenia vrátili dôveru občanov v politiku a politické strany. Okrem toho vnímam samozrejme aj celospoločenské ovzdušie, v ktorom prijímame tento dokument.

            Som rád, že sa ukazuje, že veľká časť slovenskej verejnosti sa už vyrovnala s vybičovanými emóciami, ktoré sprevádzali voľby a následne aj proces formujúcej sa vládnej koalície.  Dokázali prijať skutočnosť, že výsledky volieb možno nezodpovedajú ich očakávaniam a dokážu sa dnes na vývoj pozerať viac cez fakty, ako cez emócie.  Dokazujú to aj posledné prieskumy. Mňa osobne teší, že viac ako 75% voličov je spokojných s postupom strany Most-Híd po voľbách.  Je mi ľúto, že to isté sa nedá povedať o časti politického spektra. Niektorí politici dodnes nespracovali svoju frustráciu z výsledkov volieb, a nespracovali a pravdepodobne ani nespracujú skutočnosť, že nie sú súčasťou vlády. 

            Vzdal som sa nádeje, že tak, ako je to obvyklé v každej demokratickej krajine, kde nová vláda dostáva 100 dní na naštartovanie svojej práce, sa dokážu aj politici na Slovensku správať.  Dnes sme svedkami toho, že ani 100 minút sme nedostali. Dnes sa politický marketing valí na nás každú minútu – zo závažných celospoločenských otázok sa robia nátlakové akcie, odvolávajú sa ministri, ktorým ešte nebola vyslovená ani dôvera. Vyzývajú sa bývalí, súčasní aj budúci ministri na okamžité konanie, atď., atď. A niektorí sa tak zasekli v osobných útokoch, že namiesto pozdravu „dobrý deň“, vedia povedať len osobné invektívy, ktoré ja tu vyslovovať ani nemienim. Som presvedčený o tom, že z nenávisti a s nenávisťou sa politika robiť nedá a nemá. A bavia ma osobné útoky, lebo viem, že došli politické argumenty.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

napriek tomu a napriek tomu, čo tu niektorí poslanci predvádzajú,  som sa nevzdal a nevzdávam sa nádeje, že tento parlament bude fungovať ako najvyššia inštitúcia štátu. Nie ako cirkus. Táto vládna koalícia si neuzurpuje rozum na všetko. Vládny program sme zostavovali s najlepším vedomím a svedomím, ale zodpovedne. Táto vládna koalícia si želá konštruktívnu opozíciu.  Chcem sa poďakovať opozičným kolegom zo  SaS, ale aj ďalším, že sa dokážu baviť o vládnom programe na základe faktov a dávajú konkrétne návrhy na vylepšenie jeho ustanovení. Podčiarkujem, že verím a nevzdávam sa nádeje, že v tomto parlamente bude aspoň časť opozičných poslancov, ktorí sa budú chcieť a vedieť vyjadrovať k meritu veci.

Čoho som sa ale úplne vzdal, je viera, že nenávisť a zloba, ktorú šíria hlavne páni Matovič a Lipšic a niektorí ich kolegovia, sa dajú vôbec prekonať. Nedajú sa. Obávam sa, že tieto emócie už nedokážu ani ovládať. Videli sme čo stvárali pred voľbami, tesne po nich a aj tu na aktuálnej schôdzi. Je ťažké to vôbec hodnotiť. Ja som sa  rozhodol, že s pánom Matovičom končím. Mohol by prísť s najlepším nápadom – u mňa skončil. V ničom, ale v ničom sa nelíši od nacionalistov a extrémistov. Je možno ešte nebezpečnejší. Žiaľ, toto borgiovské predstavenie nás tu bude sprevádzať štyri roky. Je mi to ľúto, ale budeme sa musieť s tým naučiť žiť.

Aj  preto vážení priatelia teraz a tu, aj v mene mojich kolegov prehlasujem, že tieto útoky, táto nenávisť nás neodradia o toho, aby sme dôsledne plnili to, kvôli čomu sme do tejto vlády išli: kvôli posilneniu princípov právneho štátu, kvôli boju proti korupcii, rozvoju regiónov, ochrane menšín. Som rád, že väčšina z našich požiadaviek sa dostala do priorít vlády a som rád, že aj do prerokovaného programového vyhlásenia vlády.

A práve to sú konkrétne opatrenia na zastavenie rastu extrémizmu a nespokojnosti občanov. Áno, práve korupčné správanie, nedostatok pracovných miest, zaostávanie regiónov, či problematické spolužitie s marginalizovanými komunitami sú vodou na mlyn extrémistov. Chceme a musíme to v priebehu nasledujúcich štyroch rokov zmeniť.

Chcem preto zopakovať, že nie emócie, nie fundamentálna nenávisť a zakódované vzorce, ale tento dokument musí byť základom pre Vaše hlasovanie. Bez politikárčenia skúste sa pozrieť na jeho ciele a predsavzatia  skúste zodpovedať, že čo je dôležité pre Slovensko a jeho občanov v tejto ťažkej dobe. Ja považujem toto programové vyhlásenie za dobré, dostatočne ambiciózne a zodpovedné. Veľakrát  tu odznelo: papier znesie všetko, vyhláseniu neveríme. Teda pripúšťate, že obsahuje dobré nápady, len neveríte že sa zrealizujú. Viera  v úvodzovkách "patrí do kostola". Neverte, ale kontrolujte!

A prosím hodnoťte túto vládnu koalíciu na základe toho, ako bude napĺňať jeho literu. O tých spomenutých 100 dní, o rok, o dva a občania ho zhodnotia za 4 roky vo voľbách. A ja dúfam, že to bude na základe dosiahnutých výsledkov, ale aj možných nesplnených sľubov. Na základe toho, či sa im v tejto krajine žije lepšie, či sa zlepšila ich sociálna situácia, bezpečnosť, vymožiteľnosť práva. Či je menej korupcie, či je viac transparentnosti. A verím, že to by malo byť zmyslom našej spoločnej práce. Vážení kolegovia, nech sa to zdá akokoľvek niektorým z Vás čudné, to, aby sa tu žilo a pracovalo lepšie, nie je záujmom len hŕstky najhlasnejších opozičných poslancov, ale každého jedného z nás. Je pravdou, že síce výsledky možno budú menej kričať ako senzačné odhalenia pred kamerami, ale podstatu práce vlády, parlamentu a každého jedného z nás musia tvoriť práve konkrétne kroky na zlepšovanie charakteru tohto štátu. Treba nájsť zdravú mieru medzi sebaprezentovaním a skutočnou  a poctivou prácou.

A áno, vážení kolegovia, odhaľujte nekalé praktiky. Ale sústreďte sa na podstatu a robme korektnú zodpovednú prácu tak na strane koalície, ako aj opozície.  Od nás, od každého záleží, že či  konštruktívna opozično-koaličná spolupráca zostane naďalej len snom, alebo sa z nej stane bežný a štandardný spôsob spolupráce politikov aj na Slovensku.

 Ja aj s klubom Most-Híd sa k takejto práci a k takejto spolupráci hlásim. Lebo platí to, čo sme hovorili aj vo volebnej kampani. Urobíme maximum pre vylepšenie charakteru nášho štátu, pre lepší život občanov v regiónoch, pre dôstojnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť, pre občianske práva a slobody, pre naše miesto v európskych a euroatlantických štruktúrach.

Nič iné  nás v tejto chvíli nezaujíma. Budem rád, ak o štyri roky na tomto mieste budeme môcť vysloviť spokojnosť s fungovaním tejto vládnej koalície. Ja a moji kolegovia z Most-Híd urobíme preto maximum. 

Ďakujem za slovo a ďakujem, že ste si ma vypočuli. 

Zdielať: