Lucia Žitňanská: Legislatívny proces k protischránkovému zákonu spustený

Bratislava, 19. máj 2016 – Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o registri konečných užívateľov výhod, teda k tzv. „protischránkovému zákonu“. Ide o prioritu presadzovanú podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti, Luciou Žitňanskou. Zároveň je to ďalší zo záväzkov z Programového vyhlásenia vlády, ktorý ministerstvo spravodlivosti posunulo do legislatívneho procesu.

Cieľom novej právnej úpravy má byť prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje. Právna úprava má nadväzovať na existujúcu právnu úpravu pokiaľ ide o verejnú kontrolu registra konečných užívateľov výhod. Zároveň po prehodnotení účinnosti na definíciu konečného užívateľa výhod má rozšíriť okruh osôb na všetky subjekty, ktoré prijímajú plnenie od štátu a zvýšiť reálnu vymáhateľnosť zákona sankciami, ktoré budú citeľne odstrašujúce pre osoby, ktoré nepravdivé údaje uviedli, a odoberú hospodársky prospech tým, ktorí ho protizákonným konaním získali.

Prípravou nového protischránkového zákona ministerstvo reaguje na aktuálny stav. Platná úprava registra konečných užívateľov výhod totiž nerieši problematiku narábania s verejnými prostriedkami plošne, keďže upravuje len narábanie s verejnými prostriedkami len v rámci procesov verejného obstarávania, čo predstavuje približne 20% výdavkov z verejných rozpočtov. Zapisovanie konečných užívateľov výhod do registra na základe čestných vyhlásení nezaručuje zápis skutočných ekonomických vlastníkov a prijímateľov výhod. Sankčné mechanizmy platnej právnej úpravy sú taktiež nedostatočné.

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov do 8. júna 2016.

Materiál aj s ďalšími informáciami je dostupný na portáli Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/42.

 

Zdielať: