Ábel Ravasz: Vo vzájomnej spolupráci vidím najväčšiu silu

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz absolvoval minulý týždeň tri dni na výjazdových cestách po východnom Slovensku. Navštívil deväť lokalít. Základnými témami stretnutia boli realizovateľné plány Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v prioritných oblastiach ako sú vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a spustenie národných projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Splnomocnenec Ábel Ravasz na rokovaniach prisľúbil, že bude hľadať možnosti, ako zlepšiť životné podmienky obyvateľov v rómskych komunitách. Veľmi pozitívne hodnotil stretnutie v Spojenej Základnej škole (ZŠ) v Chminianskych Jakubovanoch, na ktorom riaditeľka školy Mária Pigulová informovala o vyučovacom a vzdelávacom procese školy. V rómskej osade Milpoš, kde žijú Rómovia bez infraštruktúry, sa bude splnomocnenec snažiť, aby sa ich životná situácia zlepšila aj na základe toho, že sa do tohto procesu zapojí regionálna kancelária splnomocnenca vlády pre rómske komunity. V Gelnici, kde bola krízová situácia, sa splnomocnencovi Ábelovi Ravaszovi podarilo aspoň dočasne vyriešiť bytovú otázku rodín, ktorým hrozilo, že sa ocitnú na ulici. Pozitívne na všetkých stretnutiach bolo hlavne to, že bola snaha o pomoc rómskej komunite, a to na oboch stranách.

"Najväčšiu silu vidím vo vzájomnej spolupráci. Tam, kde vedenie obce a rómska komunita aktívne spolupracujú na riešení problémov integrácie, má lepšie predpoklady na pomoc aj štátna politika. Naše kroky na národnej úrovni treba naladiť tak, aby umožnili úspech miestnych iniciatív práve v týchto lokalitách" - skonštatoval Ravasz.

Zdielať: