Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny sa stretol s predstaviteľmi Svetového kongresu Rusínov

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal 22. augusta 2016 predsedu Svetového kongresu Rusínov, Štefana Ljavinca a tajomníka kongresu Vladimíra Protivňáka.

Svetový kongres Rusínov, ako najstaršia organizácia združujúca Rusínov z 9 krajín vznikla na Slovensku 23. marca 1991. Spoločná diskusia bola venovaná otázkam vzájomnej spolupráce s cieľom napĺňania Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín. Predstavitelia Svetového kongresu Rusínov informovali o potrebe systematickej práce s mládežou a podpore národnostnej kultúry, čoho výsledkom by bol ďalší rozvoj rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku i v zahraničí.

Zdielať: