László Sólymos: Významné dohody sú vždy ťažké

Koncom minulého týždňa sa v Bruseli konala mimoriadna Rada ministrov životného prostredia členských štátov EÚ. Zvolal som ju pre to, lebo som považoval urýchlenú ratifikáciu Parížskej dohody za mimoriadne dôležitú vec. Viedlo ma k tomu niekoľko skutočností.

Na prijatí tejto historickej dohody na konci minulého roka zohrala Európska únia kľúčovú úlohu. Podarilo sa vyrokovať historickú dohodu, kde sa 195 krajín zaviazalo k riešeniu celosvetového, globálneho problému. Dohoda zahŕňa celosvetový akčný plán zníženia globálneho otepľovania o viac než 2 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Svetoví lídri si uvedomili, že je nevyhnutné zabrániť nebezpečnej zmene klímy aj takýmto spôsobom. Bez funkčnej dohody by sa naša planéta rútila do neustáleho, nekontrolovaného otepľovania, neblahé dôsledky čoho by pocítil každý z nás. Nehovoriac o budúcich generáciách. Preto bolo pre mňa osobnou výzvou, aby Slovensko bolo medzi prvými, ktorí ju ratifikujú – stalo sa tak pred necelými 10 dňami. A bolo takou istou výzvou, aby tento záväzný celosvetový dohovor o klíme ratifikovala medzi prvými aj Európska únia. Som rád, že sa to podarilo práve počas nášho predsedníctva. Je to historický úspech Slovenskej republiky. Napriek tomu, že táto ambiciózna a vyvážená dohoda je prvým veľkým multilaterálnym dohovorom v 21. storočí, jej ratifikácii na európskej úrovni muselo predchádzať veľmi veľa bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní. Tu oceňujem obrovské pracovné nasadenie kolegov z Ministerstva životného prostredia a enviromentálneho tímu Stáleho zastúpenia SR Pri EÚ v Bruseli. Bez ich mravenčej práce by sa dohoda rodila ťažko. Ale napriek nej sme ešte v deň konania mimoriadnej Rady ministrov čelili vážnym a zásadným pripomienkam kolegov z Poľska, Nemecka a Talianska. Išli sme na toto rokovanie s istými obavami. Boli sme ale rozhodnutí rokovať tak dlho, ako bude treba pre dosiahnutie konsenzu. Vetovanie pripomienok ktorejkoľvek z krajín by sme považovali za zlý politický precedens. Nasadili sme všetky diplomatické nástroje, absolvovali sme bilaterálne rokovania, na konci ktorých môžeme vyhlásiť, že Parížsky dohovor Rada EÚ pre životné prostredie ratifikovala a smeruje na schvaľovanie do Európskeho parlamentu. Som na to patrične hrdý. Málokedy sa stane, že taká malá krajina ako Slovensko, môže zasiahnuť do riešenia globálneho problému veľkého významu. Tu nielenže sme zasiahli, ale priamo sme tento proces viedli. A úspešne. Európska únia bude môcť zastávať v tomto procese líderskú pozíciu aj naďalej. Tak isto, ako to robila pri prijímaní samotnej Parížskej dohody. Postoj hodný Európy, postoj hodný príkladu. Verím, že sa zavŕši ratifikáciou dohody každým z globálnych hráčov.
 

Zdielať: