Krajňák: Týmto stretnutím sme zasiali myšlienku reformy školstva v tomto regióne

V spolupráci s odborom školstva sa na Mestskom úrade v Dunajskej Strede uskutočnilo 18.1.2017 stretnutie k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania pod názvom Učiace sa Slovensko pre oblasť Regionálne školstvo.

Stretnutie inicioval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Krajňák za účasti členov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Pétra Vörösa a Evy Smolíkovej a splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászloa Bukovszkého.

Za ministerstvo školstva sa zúčastnil generálny riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky, Matej Šiškovič a členovia expertného tímu ministra školstva p. Ivan Juráš a p. Vladimír Burjan.

Úvodným prejavom otvoril diskusné stretnutie štátny tajomník, Peter Krajňák, po ktorom nasledovala prezentácia externých poradcov ministra školstva k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko a podnetná diskusia, v ktorej člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za stranu Most-Híd Péter Vörös prítomných upozornil na potrebu legislatívne definovať národnostné školstvo. Diskusia priniesla so sebou množstvo myšlienok a motívov aj zo strany prítomných riaditeľov škôl a učiteľov.

Štátny tajomník sa na záver vyjadril: „Týmto stretnutím sme zasiali myšlienku reformy školstva v tomto regióne a verím, že záujem o účasť a diskusiu na podobných stretnutiach bude zo strany učiteľov a riaditeľov aj naďalej.“

Obdobné stretnutie je naplánované aj 27. Januára 2017 na východe republiky v Prešove.

Galéria: 
Zdielať: