Stanovisko k Medzinárodnému dňu Rómov

Spoločné stanovisko podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza k Medzinárodnému dňu Rómov.

Rómovia na celom svete si 8.apríla pripomínajú Medzinárodný deň Rómov. Tento dátum bol v roku 1990 na IV. Svetovom kongrese Rómov oficiálne vyhlásený ako deň Rómov, pretože 8. apríla v roku 1971 v Orphingtone pri Londýne sa poprední rómski predstavitelia z viacerých európskych krajín, prvýkrát zjednotili na medzinárodnej úrovni a prihlásili sa k Indii ako krajine svojho pôvodu, k etnickému pomenovaniu Róm a k rómskemu jazyku. Krajina pôvodu, etnické pomenovanie a spoločný jazyk, všetky tri prvky nedefinujú  iba samotný fakt, že ide o jeden národ, ale tvoria základ identity ľudí, ktorí sa k nemu hlásia. Tvoria základ ich histórie a kultúry.

Práve história a kultúra sú hlavnými elementmi, ktoré si počas Medzinárodného dňa Rómov pripomíname. Rómovia, ich tradície a zvyky majú za sebou dlhú cestu, tak časovo ako aj vzdialenostne. Počas svojej cesty sa stretli s mnohými kultúrami, boli nimi ovplyvňovaní, museli im porozumieť a prispôsobiť sa. Napriek toľkému času a neuveriteľnej vzdialenosti si Rómovia stále ponechali autentické prvky svojej kultúry, odlišné od kultúry ľudí medzi ktorými sa usadili.

Rómovia po stáročia dotvárajú slovenskú spoločnosť a ak máme ako krajina rásť, musíme rásť všetci spoločne. Zároveň však musíme, a to nielen dnes, hovoriť aj o tom, že mnohí Rómovia na Slovensku žijú v sociálnom vylúčení, v prostredí, z ktorého sa iba málokomu podarí vymaniť bez pomocnej ruky. Predsudky a stereotypy, ktorým rómska komunita na Slovensku čelí, sú často len zrkadlom ťaživej sociálnej situácie mnohých Rómov, z ktorej zdanlivo niet cesty. Medzinárodný deň Rómov vnímame, ako dôležitú súčasť spoločného cieľa, s ktorým je neoddeliteľne spojené aj dodržiavanie ľudských práv, presadzovanie princípu rovnosti všetkých ľudí a nediskriminácie.

Lucia Žitňanská a Ábel Ravasz

Spoločné stanovisko podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti SR a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

 

Zdielať: