Štátny tajomník Peter Krajňák prijal pozvanie z Ministerstva vzdelávania v Izraeli

V prvých júnových dňoch (3.-7. jún 2017) prijal štátny tajomník Peter Krajňák pozvanie Eyala Rama, zástupcu generálneho riaditeľa Ministerstva vzdelávania v Izraeli na konferenciu "Public Sector Innovation in Education".

Bola zameraná na prepájanie programov Teach For All a plánov systematických zmien ministerstiev školstva. Pozvaní boli riaditelia programov siete Teach For All a zástupcovia vedení ministerstiev. Cieľom konferencie bolo zdieľať medzi jednotlivými krajinami najlepšie praktiky a inovácie vo vzdelávaní, podpora kultúry spolupráce medzi verejne zainteresovanými stranami a prehĺbiť spoločné chápanie globálnej vízie,  vplyvu a potenciálu spolupráce pre programy siete Teach For All.

Na Slovensku v rámci tejto siete efektívne funguje program Teach for Slovakia, ktorý v rokoch 2015 a 2016 dostal finančnú podporu ministerstva školstva na jeho pôsobenie na Slovensku. V rámci nej vyškolili a poskytli odbornú podporu v aplikovaní vo svete preverenej metodiky Teach For All väčšiemu počtu učiteľov a zrealizovali viac aktivít podľa metodiky Teach For All pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zdielať: