Vörös Péter: „Budem brať ministra školstva za slovo!”

V parlamente sa dnes rokovalo o zákone o financovaní škôl a školských zariadení v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanec za stranu Most-Híd, Péter Vörös v diskusii o zákone uviedol, uskutočnili množstvo rokovaní s ministrom aj s členmi výboru pre vzdelávanie.

Hodnotil pozitívne, že sa podarilo presadiť v zákone silnejšiu formuláciu ohľadne kompenzácie škôl s nízkym počtom žiakov. Podľa poslanca „zákon doteraz iba umožnil ministerstvu, aby pri určovaní normatívu pre platy pedagógova a na prevádzkové náklady zohľadnil počet žiakov v škole.

Odteraz to už bude priam povinnosťou ministerstva.” Ako je to známe, vlani v júni národná rada rozhodla taktiež v skrátenom legislatívnom konaní o tom, že málotriedne školy a školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín oslobodí z povinných kvót, tzn. nebude sa na nich vzťahovať povinnosť dodržiavať minimálny počet žiakov v jednej triede.

Péter Vörös vo svojom prejave pripomenul, že týmto opatrením však nebolo vyriešené finančné zabezpečenie týchto škôl, ba čo viac, ministerstvo v novembri pripravoval veľmi nebezpečný krok: plánoval úplne zrušiť doteraz zaužívaný kompenzačný mechanizmus, čo by úplne znemožnilo fungovanie málotriednych škôl. „Ako je všeobecne známe, zákon o financovaní neobsahuje žiadne sumy ani čísla, obsahuje iba zásady, mantinely, ťažiskové body, podľa ktorých sa vypracujú už konkrétne mechanizmy financovania v príslušnom vládnom nariadení” – vysvetľoval poslanec. „Dostali sme prísľub od pána ministra, že v nadväznosti na zákonnú úpravu, ktorú práve prerokujeme, sa pripraví príslušné nariadenie vlády, v ktorom budú zohľadnené naše požiadavky ohľadne zabezpečenia financií pre malé školy. Naším cieľom je – a budeme to presadzovať aj pri rokovaniach o predmetnom nariadení vlády -, aby bol kompenzačný mechanizmus rozšírený. Pán minister, budem Vás brať za slovo!“ – povedal ministrovi poslanec Mostu-Híd pri prerokovaní zákona.

Nádej poslanca v dobrý výsledok potvrdzuje aj odôvodnenie zákona, v ktorom ministerstvo priznáva, že súčasný kompenzačný mechanizmus je nedostačujúci, preto ho ministerstvo plánuje prehodnotiť a v odôvodnení sa odvoláva aj na to, že je potrebné ďalej diferencovať kompenzačné koeficienty – čo poslanec Mostu-Híd Péter Vörös už dlhodobo požaduje na odborných rokovaniach. To znamená. čím menšia je škola pod počtom 250,  tým vyšším koeficientom by sa mal vypočítať normatív na hlavu žiaka. Doteraz sa koeficient zvýšil iba do 150 žiakov, ministerstvo je však ochotný rozšíriť kompenzáciu až do počtu žiakov 50. Príprava príslušného nariadenia vlády sa očakáva na jeseň. 

 

Zdielať: