Gábor Csicsai: Je potrebné súrne doriešiť kreovanie poistného fondu pre pomoc poľnohospodárom pri nepredvídateľných udalostiach akým je napríklad sucho

V Medziankach, v okrese Vranov nad Topľou sa uskutočnilo v poradí už 5. chovateľský deň mäsových plemien. Skoro pol stovka zvierat a tucet chovateľov - vystavovateľov predviedlo svoje zvieratá pred zbor odborných hodnotiteľov, ako aj pred návštevníkov. Chovateľský deň slávnostne otvoril Gabriel Csicsai, štátny tajomník MPRV SR.

 

"Po dramatickom úbytku kráv s trhovou produkciou mlieka počas posledných rokov sa mäsové plemená stali záchranou pre chovateľov hlavne v menej produktívnych oblastiach. Okrem ekonomickej efektivite, chov mäsového dobytka má nesporný význam aj pri zachovaní udržateľného vidieka a rázovitosti krajiny,“ povedal štátny tajomník.

Prvýkrát sa predstavilo starobylé rustikálne plemeno, v minulosti hojne chované na juhu Slovenska, dnes vedené ako národné bohatstvo v domovskej krajine, – maďarsky sivý stepný dobytok - ako výsledok medzinárodnej spolupráce medzi chovateľskými zväzmi Maďarska a Slovenska za asistencie rezortných ministerstiev oboch krajín. Maďarská strana od leta zapisuje plemenné zvieratá do plemennej knihy.

V rámci výstavy prebiehali odborné diskusie ako účinne pomôcť v rozvoji chovov. „Je najvyšší čas nastoliť a definitívne vyriešiť otázku výrazného navýšenia národnej obálky v poľnohospodárstve. V oblasti podpor priamo zo štátneho rozpočtu - nie z európskych fondov -  sme  na tom hádam najhoršie zo všetkých krajín EU", poznamenal Csicsai.

Zdroje by sa podľa štátneho tajomníka rezortu mali použiť  zásadne na trvalé systémové podpory. "Myslím tým riešenia typu znovuzavedenie inštitútu bývalej tzv. červenej nafty pre odvetvia, ktoré trvalo a pravidelne zamestnávajú ľudí ako napr. aj chov dobytka", povedal. Je presvedčený, že by to znamenalo výraznú podporu živočíšnej výroby. Príprava kvalitných objemových krmív je základom chovu prežúvavcov a vždy je náročné a hlavne závislé od vrtochov počasia. Preto si myslí, že je potrebné súrne doriešiť kreovanie poistného fondu pre pomoc poľnohospodárom pri nepredvídateľných udalostiach akým je sucho, ktoré poľnohospodárov postihlo aj v tomto roku.

V každom prípade musia byt systémové opatrenia, cieľom zabezpečiť čo najväčšiu stabilitu, najmenšiu volatilitu výrobného prostredia“ . povedal na záver Csicsai

Poslanci NRSR: 
Zdielať: