Ravasz: Prvý a nevyhnutný systémový krok

Mantra „nekoncepčný krok“ je lákavou a niektorými politikmi veľmi často využívanou barličkou pri komunikácii. Predškolskú výchovu detí z marginalizovaných komunít môžeme nazývať rôznymi názvami, ale tvrdenie, že je to nekoncepčný krok svedčí o hlbokom nepochopení situácie týchto detí a neznalosti praxe.

To, že prínos predškolskej výchovy je nesporný, tvrdia tak odborníci, ako aj rôzne štúdie a najmä to potvrdzujú samotné učiteľky z materských a základných škôl.  Pre deti, najmä z vylúčených komunít, to znamená veľmi veľa. Konečne im bude poskytnutý priestor, kde sa budú môcť zoznámiť s novým prostredím a nikto od nich ešte nebude vyžadovať nijaké výkony, ako je to v škole. Detičky budú nadväzovať nové priateľstvá a naučia sa základným spoločenským návykom. Nezabúdajme nato, že rodičia budú mať stále na výber. V žiadnom prípade opatrenie neplánuje zasiahnuť do slobody výberu rodiča. Od začiatku pracujeme v rámci opatrenia s takzvanou opt-out možnosťou, ktorá umožňuje rodičom poskytnúť svojim deťom alternatívnu výchovu, samozrejme pri splnení určitých podmienok. Nemyslím si, že deťom môže uškodiť učiť sa fungovať v spoločnosti a vyrastať medzi svojimi budúcimi kamarátmi, spolužiakmi či kolegami. Väčšina nerómskych detí beztak navštevuje materskú školu a veľká časť detí, ktorá ju nenavštevuje tak nerobí kvôli nedostatku miesta.  Práve preto opatrenie počíta aj s dobudovaním kapacít materských škôl a s využitím už existujúcich priestorov v rámci základných škôl, čo prinesie benefity pre všetkých.  

            Nefungujúce komunitné centrá, ktoré pani Szitová (KDH) uvádza vo svojom vyjadrení, existujú. Príčinou ich nefunkčnosti sú však zväčša nesplnené podmienky garantov. Tento problém sme odstránili novelou zákona o sociálnych službách, ktorá bude účinná od prvého januára nového roka. V tomto momente je oveľa dôležitejšie, ako slová politikov, aby sme nepremárnili ďalšiu šancu.

Predškolská výchova je pre nás kľúčová a o jej prínosoch sa hovorilo už roky. Teraz sme konečne spojili sily a pohli sa ku konkrétnym krokom. Preto si myslím, že nie je namieste zľahčovať túto tému a používať ju len ako prostriedok pre politický boj a to najmä v čase, keď sa všetci zhodujú na tom, že náš školský systém zaostáva. 

 

Zdielať: