JÓZSEF NAGY: 7 argumentov proti Dublinu 4

Európsky Parlament - Nagy József
Ľavicový návrh reformy Dublinského systému prerozdeľovania utečencov v EÚ je pre poslancov V4 neprijateľný.

1 - Neobsahuje ročný horný limit prijatých osôb do EÚ, ani mechanizmus jeho stanovenia. 
Zvyšuje pull efekt - láka migrantov vydať sa na cestu a znamená to hrozbu pre ročný rozpočet Únie, členských štátov aj samospráv (v USA, Kanade, Austrálii ale aj v Nemecku, Švédsku limity schvaľujú štátne orgány).
 
2 - Chýba mechanizmus dôsledného posúdenia oprávnenosti uchádzačov o azyl a k tomu chýba aj vykonateľný mechanizmus nútených návratov ekonomických migrantov.
 
3 - Som proti návrhu, aby mimovládne organizácie v krajinách konfliktu robili nábor, posudzovali žiadateľov o azyl a prepravovali ich do EÚ. 
Podporujem, aby pomáhali pri integrácii utečencov.
 
4 - Mnohé reformy, ktoré majú zrýchliť a zjednodušiť rozhodovací proces o poskytnutí azylu sú na hranici naivity. Motivuje prevádzačov a falšovateľov dokumentov a návrh na automatické prijímanie súrodencov pri obťažnom dokazovaní príbuzenských vzťahov vytvára obrovské riziko podvodov.

 5 - Trvalý prerozdeľovací mechanizmus je nad rámec kompetencií EÚ. 
V tomto prípade nejde o mimoriadny zákonodarný proces EÚ v núdzovej situácii, ako to bolo v prípade povinných kvót (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie).
 
6 - Trest svojvoľného zastavenia čerpania fondov úradníkmi namiesto pokuty Súdneho dvora EÚ je v rozpore so zakladacími zmluvami.
Zastavenie čerpania dotácií by postihovalo oblasti, ako samosprávy, školstvo, doprava, poľnohospodárstvo, životné prostredie či morské rybárstvo, ktoré nemajú žiaden súvis s azylovou politikou krajiny.
 
7 - Finančné sankcie sú navrhnuté pre svojvoľné uplatnenie úradníkmi a nespravodlivo, s rôznou intenzitou pre členské štáty.
Vzhľadom na nepomer alokácie európskych fondov pre mnohé krajiny by boli sankcie z čerpania závažné a pre iné zanedbateľné a nemotivujúce. 
“Ako by za rýchlu jazdu bola pokuta odňatie materského príspevku. A kto nemá deti, neplatí…”
 
Dôsledkom takej regulácie by bolo zvýšená vlna utečencov a ekonomických migrantov na vonkajších hraniciach pre lákavé podmienky prijatia a trvalé obnovenie kontrol na Schengenských vnútorných hraniciach pre snahu obmedzenia druhotných pohybov presídlených migrantov. 
 

Zdielať: