Follow-up seminár o implementácií Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny v spolupráci so Sekretariátom Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Štrasburgu pripravuje 4. – 5. decembra 2017 v Hoteli Bôrik v Bratislave Follow-up seminár o implementácií Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike.

Cieľom pripravovaného podujatia je predovšetkým vytvorenie platformy pre dialóg medzi nezávislými expertmi Rady Európy − členmi Poradného výboru RDNM, zástupcami štátnej správy, zástupcami národnostných menšín, ako aj expertmi z akademickej a vedeckej obce k zisteným výzvam a odporúčaniam obsiahnutým vo štvrtej hodnotiacej správe Poradného výboru RDNM.

Zdielať: