Arpád Érsek: Slovensko skutočne potrebuje rýchlostnú cestu R7

Budovanie a rozširovanie kvalitnej cestnej infraštruktúry je významným predpokladom pre hospodársky rozvoj každej krajiny. Všetci si uvedomujeme, že výstavba ciest je v každom ohľade náročnou záležitosťou a vyžaduje predovšetkým dostatok financií. Som však toho názoru, že pri takýchto významných projektoch, ktoré majú obrovský dosah na kvalitu života všetkých obyvateľov krajiny, nemôže budovanie potrebnej infraštruktúry v 21. storočí stáť a padať len na financiách.
Svoju nezastupiteľnú úlohu hrajú priority a snaha vlády čo najskôr vyriešiť pálčivé problémy svojich obyvateľov. Jedným z týchto problémov, dotýkajúcich sa predovšetkým ľudí v oblastiach južných regiónov Slovenska, je nedostatočná, nekvalitná ale predovšetkým chýbajúca cestná infraštruktúra. Sú to regióny Slovenska, ktoré dlhodobo vykazujú najvyššie miery nezamestnanosti, najvyšší podiel chudoby ich obyvateľov a tiež migráciu za prácou do zahraničia. 
 Spojenie hlavného mesta Bratislavy cez Dunajskú Stredu, Nové Zámky, Veľký Krtíš a Lučenec by mala zabezpečiť rýchlostná cesta R7, ktorá predstavuje dôležitý južný cestný ťah. Jej odsúhlasené trasovanie vytvára možnosti na napojenie na tzv. nultý obchvat Bratislavy  na diaľnicu D4 a zároveň možnosť jej napojenia na diaľnicu D1.
Vybudovanie tejto cesty, ktorá bude mať začiatok medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom, by po rokoch čakania vyriešilo aj problém v kvalitnej dostupnosti hlavného mesta, odstránilo by každodenné zápchy, najmä v čase ranných a poobedňajších dopravných špičiek, ktorému sú vystavovaní obyvatelia priľahlých obcí na ceste za prácou a dochádzaním do škôl ich detí. Situácia v úseku Dunajská Lužná a Bratislava je dlhodobo neúnosná. Nemusíme hovoriť len o časových stratách, ale už musíme vidieť aj dopad, ktorý sa prejavuje v znehodnocovaní majetku ľudí, ktorí si v tejto lokalite postavili svoje domy a práve z dôvodu nedostatočnej dopravnej obslužnosti, tieto strácajú na hodnote.
Táto problematická a dlhodobo neriešená situácia v doprave bola dôvodom stretnutia starostov obcí v Dunajskej Lužnej 18.3.2013, ktorí žiadajú, aby sa jej riešenie už konečne stalo aj prioritou vlády SR, aby sa neustále neodďaľovali termíny začiatku jej výstavby. Na spoločnom stretnutí v Dunajskej Lužnej sa starostovia jednohlasne zhodli na svojich požiadavkách, ktoré formou Vyhlásenia adresovali predsedovi vlády R. Ficovi. Svojim Vyhlásením žiadajú vládu SR, aby rýchlostná cesta bola zaradená do priorít vlády SR, žiadajú, aby vláda zabezpečila zdroje na financovanie výstavby tejto cesty, pričom ako dobré riešenie odporúčajú využitie financovania prostredníctvom PPP projektu. Vzhľadom na posun termínov začiatku výstavby  tejto rýchlostnej cesty z jesene roku 2013 na rok 2014 – 2015, starostovia žiadajú vládu SR, aby termíny prezentované na ich stretnutí, týkajúce sa úseku Bratislava – Dunajská Lužná – Holice boli dodržané a aby nedochádzalo už k ich ďalšiemu odsúvaniu. Všetko má svoje limity a výnimkou nie je ani trpezlivosť dotknutých obyvateľov Slovenska.

Zdielať: