Most-Híd: Značná časť obcí jazykové práva občanov maďarskej národnosti nedokáže garantovať

Strana zmapovala stav používania maďarského jazyka na úrovni obcí.
Strana Most-Híd 27. septembra 2013 predstavila prvú časť svojho strategického materiálu Občianska vízia 2016, ktorá sa okrem iného venuje aj národnostnej politike strany pre Maďarov žijúcich na Slovensku. Na predstavený dokument strany nadväzoval projekt pod názvom Dvojjazyčná samospráva, ktorá bola vypracovaná k 31. októbru 2013.
Cieľom strany Most-Híd bolo v rámci tohto projektu zmapovať stav používania maďarského jazyka na úrovni obcí. Cieľom dotazníka, ktorý strana distribuovala 512 obciam sme sa snažili zmapovať uplatňovanie vizuálnej dvojjazyčnosti, používania maďarského jazyka v úradnom styku a zabezpečenia a používania dvojjazyčného úradovania.
Dotazníkový prieskum potvrdil našu domnienku, že aplikácia jazykových práv občanov maďarskej národnosti má niekoľko nedostatkov. Značný počet obcí porušuje zákon č. 184/1999 Z.z. a zákonom garantované práva nie sú optimálne zabezpečené z ich strany. Optimálnu aplikáciu zákona obmedzujú viaceré faktory: finančné možnosti obcí, nedostatočné právne a jazykové vzdelanie úradníkov, nedostatočná odborná či metodická podpora.
Závery výsledkov prieskumu vzalo na vedomie Republikové predsedníctvo Most-Híd na zasadnutí v utorok 27. mája. Predsedníctvo zároveň schválilo prijatie konkrétnych krokov na pomoc pri odstránení nedostatkov.
Výsledky dotazníkového prieskumu nájdete v prílohe.

Zdielať: