Zsolt Simon: Vláda nezmyselným zákonom nechráni pôdu, obmedzuje svojich obyvateľov a znehodnocuje ich majetok

Nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy by sa malo sprísniť. Vyplýva to z návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý v stredu schválila vláda. Nadobúdať pôdu by mali podľa schváleného návrhu zásadne osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie podľa Obchodného zákonníka najmenej tri roky v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza alebo v obci susediacej s touto obcou. Nadobúdateľ musí tiež mať v prípade, že je fyzická osoba právoplatný pobyt na území SR minimálne desať rokov a rovnako tak právnická osoba musí mať registráciu na našom území minimálne desať rokov.
„Vláda obmedzuje nákup pôdy pre zahraničné osoby čo považujeme za správne, ale v predloženom znení len zvýhodňuje pár ľudí v obci, ktorí môžu pôdu kúpiť a obmedzuje 1,5 - 2 mil. vlastníkov, tým že určuje, komu môžu svoju pôdu predať. Výsledným efektom bude zníženie ceny pôdy a znehodnotenie vlastníctva pre občanov,“ povedal v reakcii na vládny návrh zákona podpredseda Most-Híd, Zsolt Simon, podľa ktoré toto opatrenie treba vnímať v kontexte zmien, ktoré vláda prijala v minulom roku, kedy vytvorila priestor na 25-ročný prenájom pôdy.
„Neodbornosť sa prejavuje v plnej nahote, zahraniční a ani slovenskí záujemcovia nemôžu kúpiť pôdu na podnikanie, ale prenajať ju na 25 rokov s automatickým predĺžením na 50 rokov. Prenájom na 25 rokov či 50 rokov sa rovná takmer vlastníctvu,“ dodal poslanec NR SR Zsolt Simon.

Zdielať: