Árpád Érsek: Novela školského zákona je pre menšiny diskriminačná

Hrozí, že zanikne množstvo málotriedok, predovšetkým na jazykovo zmiešaných územiach.

 

Novela školského zákona okrem maximálnych počtov detí na triedu stanovuje aj ich minimálny počet a tiež to, že na prvom stupni základných škôl sa môžu do jednej triedy spájať len dva ročníky.  Poslanec za Most-Híd Árpád Érsek v pozmeňujúcom návrhu iniciuje, aby sa mohli spojiť do jednej triedy viac ako len dva ročníky prvého stupňa. Rovnako presadzuje, aby sa možnosť zníženia počtu žiakov v triedach vzťahovala aj na obce, v ktorých je len škola národnostnej menšiny. Novela dáva možnosť zriaďovateľovi znížiť minimálny počet detí na triedu, ale len v osobitných prípadoch, napríklad ak by deti museli dochádzať do školy viac ako šesť kilometrov, či ak je z celkového počtu žiakov školy viac ako 80 percent zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

Érsek sa obáva, že ak právna norma prejde v navrhovanej podobe, zanikne množstvo málotriedok, predovšetkým na jazykovo zmiešaných územiach. „To, čo môžeme, urobme preto, aby menšiny na Slovensku – či už maďarské, rusínske alebo iné  - nezanikli. Vytvorme im také podmienky, aby mohli komunikovať, aby si mohli zachovať svoj materinský jazyk. Pretože, tu ide hlavne o to. Chcem zdôrazniť , že predpokladaný návrh zákona je pre menšiny na Slovensku diskriminačný,“ vysvetlil Árpád Érsek, s tým, že táto novela sa dotkne aj slovenských škôl, no jej dopady budú ťažšie znášať školy, ktoré sa nachádzajú na jazykovo zmiešaných územiach.

 

Zdroj: SITA/Most-Híd

Zdielať: