Most-Híd začal so záchranou málotriednych škôl na Slovensku

Poslanec NR SR, Arpád Érsek a Alžbeta Ožvaldová, odborníčka strany Most-Híd na školstvo, dnes iniciovali stretnutie v Pohraniciach, ohľadom plánovaného zlučovania či zatvárania málotriednych škôl na Slovensku zo strany Ministerstva školstva.

Stretnutia sa zúčastnilo 7 starostov  Nitrianskeho kraja, ktorí sa zhodli na podpore petícii za zachovanie a stabilitu málotriednych škôl na Slovensku, ktorú iniciuje strana Most-Híd. V danej petícii žiadajú dotknutí Vládu SR o zabezpečenie stability a o učinenie krokov na zachovanie málotriednych škôl na území Slovenskej republiky. Petícia obsahuje aj výzvu Ministerstva školstva SR o okamžité ukončenie nátlakových rokovaní so starostami obcí a riaditeľmi škôl, ktorým cieľom je primäť ich k tomu aby z vlastnej iniciatívy zatvorili málotriedne školy. Petíciu, spolu so sprievodným listom predsedu strany Most Híd Bélu Bugára, zasiela strana všetkým dotknutým obciam, k dispozícii bude aj na stiahnutie na webe.
Zároveň Ožvaldová navrhla aby tí, ktorých pozve Ministerstvo školstva na stretnutie, nesúhlasili so zlučovaním či zatváraním málotriednych škôl. Podľa Ožvaldovej treba navýšiť finančné prostriedky na financovanie škôl a podstatná je hlavne zmena financovania týchto málotriednych škôl na Slovensku.
Týmto strana Most-Híd začala so záchranou málotriednych škôl na Slovensku.Poslanec NR SR, Arpád Érsek a Alžbeta Ožvaldová, odborníčka strany Most-Híd na školstvo, dnes iniciovali stretnutie v Pohraniciach, ohľadom plánovaného zlučovania či zatvárania málotriednych škôl na Slovensku zo strany Ministerstva školstva.

Stretnutia sa zúčastnilo 7 starostov  Nitrianskeho kraja, ktorí sa zhodli na podpore petícii za zachovanie a stabilitu málotriednych škôl na Slovensku, ktorú iniciuje strana Most-Híd. V danej petícii žiadajú dotknutí Vládu SR o zabezpečenie stability a o učinenie krokov na zachovanie málotriednych škôl na území Slovenskej republiky. Petícia obsahuje aj výzvu Ministerstva školstva SR o okamžité ukončenie nátlakových rokovaní so starostami obcí a riaditeľmi škôl, ktorým cieľom je primäť ich k tomu aby z vlastnej iniciatívy zatvorili málotriedne školy. Petíciu, spolu so sprievodným listom predsedu strany Most Híd Bélu Bugára, zasiela strana všetkým dotknutým obciam, k dispozícii bude aj na stiahnutie na webe.
Zároveň Ožvaldová navrhla aby tí, ktorých pozve Ministerstvo školstva na stretnutie, nesúhlasili so zlučovaním či zatváraním málotriednych škôl. Podľa Ožvaldovej treba navýšiť finančné prostriedky na financovanie škôl a podstatná je hlavne zmena financovania týchto málotriednych škôl na Slovensku.
Týmto strana Most-Híd začala so záchranou málotriednych škôl na Slovensku.

Zdielať: