Most-Híd: Nezatvárajte školy!

Strana Most-Híd vyzýva primátorov, starostov a riaditeľov škôl aby neverili zastrašovaniu zo strany Ministerstva školstva, pretože podľa platnej legislatívy nie je potrebné zatvoriť školy s nízkym počtom žiakov.
„Ministerstvo sa pokúša vyvíjať tlak na školy a zriaďovateľov aby školy s nízkym počtom žiakov zrušili alebo sa rozhodli pre zlúčenie tried. Toto ale nemá žiadny právny základ. Novela zákona ešte nie je prijatá takže pre školský rok 2013 - 2014 platí ten istý zákon ako na tento rok,“  upozorňuje Alžbeta Ožvaldová, odborníčka strany Most-Híd pre školstvo. 
Ministerstvo sa snaží zastrašiť školy, ktoré požiadali o štátnu podporu, že ak nesplnia ich podmienky, nedostanú finančnú podporu. Strana Most-Híd upozorňuje riaditeľov škôl a zriaďovateľov, že ministerstvo len zastrašuje, tieto vyhrážky nemajú právny základ a preto sa školy zatvárať nemusia!
„Udržiavanie škôl sa momentálne zakladá na počte žiakov, chýbajúce peniaze zabezpečujú mestá a obce z vlastného rozpočtu. Podľa mňa to nebude inak ani v prípade systému trieda/normatív.  Neuľahčime prácu Ministerstvu školstva tým, že kvôli novele zákona, ktorý je len v medzirezortnom pripomienkovom konaní a kvôli vyhrážkam ministerstva, zatvoríme školy,“  zdôrazňuje Ožvaldová, starostka Podunajských Biskupíc. 

Zdielať: