Novela obstarávania podľa Mostu-Híd vytvára hrozbu korupcie

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú poslanci vo štvrtok posunuli do druhého čítania, má podľa predsedu Mostu-Híd Bélu Bugára pozitíva, ale obsahuje aj nedostatky, ktoré znamenajú určité nebezpečenstvo v boji proti korupcii. Ako príklad uviedol plánované vytvorenie Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorá bude odvolacím orgánom pre posudzovanie rozhodnutí o námietkach. Most-Híd, podobne ako ďalšie opozičné strany, má výhrady k spôsobu formovania rady, keďže šiestich z jej deviatich členov má menovať, resp. odvolávať vláda.
"Dá sa hovoriť, že rada bude zakrývať všetky rozhodnutia, ktoré v procese verejného obstarávania urobia tí, ktorí budú to mať v rukách, to znamená jednoznačne nominanti Smeru. Rada namiesto siedmich statočných bude orgánom deviatich poslušných a toto zhoršuje boj proti korupcii," povedal na tlačovej besede Bugár. Most-Híd podľa neho v druhom čítaní k novele verejného obstarávania plánuje podať pozmeňujúci návrh o tom, aby aj opozícia mohla navrhnúť za členov Rady ÚVO svojich zástupcov, odborníkov, ktorí by mohli plniť úlohu kontroly v rade.
Most-Híd kritizuje tiež návrh, aby v rade boli priamo aj zástupcovia ÚVO. Podľa novely zákona predsedom a podpredsedom rady majú byť predseda a podpredseda úradu a členom vedúci jeho služobného úradu. "Sú to ľudia, ktorí sú jednoznačne poplatní vláde a Smer tam bude mať okamžite troch ľudí. Rada bude rozhodovať nadpolovičnou väčšinou a budú vlastne rozhodovať ľudia, ktorí rozhodovali v prvostupňovom konaní," uviedol poslanec Andrej Hrnčiar z Mostu-Híd. To je podľa neho z odborného hľadiska absolútne neprípustné.
Strana má výhrady aj k plánovanej činnosti rady a chce navrhnúť, aby nerozhodovala len o námietkach, ale aby mala možnosť preskúmať aj rozhodnutia o výsledkoch kontrol Úradu pre verejné obstarávanie. "Preto je dôležité, aby v rade neboli zastúpení zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie," dodal Hrnčiar. Za neprípustné označil aj to, aby Rada ÚVO rozhodovala aj o dodatkoch k zmluvám, ktoré budú chcieť prípadne obstarávatelia uzatvoriť s víťaznými firmami.
"Súčasná novela, ktorá je v parlamente, nerešpektuje platnú judikatúru Európskeho súdneho dvora, ktorý na konkrétnych prípadoch jednoznačne hovorí, aké sú možnosti uzatvárania dodatkov a čo je neprípustné," povedal Hrnčiar s tým, že to môže byť pre Slovensko problém. Podľa súčasného zákona je neprípustné uzatvárať dodatky, ktoré ekonomicky zvýhodňujú dodávateľov. Mostu-Híd sa nepáči ani rušenie povinnosti organizovať elektronické aukcie a centralizovanie verejného obstarávania tovarov a služieb cez elektronické trhovisko. Strana sa podľa Hrnčiara obáva, aby to nebol len nástroj na zastieranie transparentnosti a plánuje navrhnúť zmeny na zlepšenie aj v tejto oblasti. "Verím, že Smer, ak naozaj chce zlepšiť a stransparentniť tento zákon, ich bude akceptovať," dodal Hrnčiar.
Niektoré mechanizmy v novele verejného obstarávania podľa poslanca Gábora Gála z Mostu-Híd otvárajú možnosť subjektívnejšieho rozhodovania a zhoršujú teraz platné pravidlá. "Systém referencií, ktorý môže byť dobrým prostriedkom na vylúčenie nečestných uchádzačov, zároveň pri tejto úprave môže byť aj takým mechanizmom, na základe ktorého môžu vylúčiť niektorých uchádzačov a zvýhodniť svojich. Chceme v druhom čítaní vylepšiť, detailnejšie upraviť inštitúty, ktoré sa nám nepáčia," povedal Gál.
Za veľký problém označil neznámu vlastnícku štruktúru účastníkov niektorých tendrov, napríklad na výber mýta či výstavbu diaľnic. Návrh novely na identifikáciu hlavných vlastníkov a spoločníkov uchádzačov pri zákazkách nad 10 mil. eur nie je podľa neho dostatočný. "Stačí, keď medzi tie firmy vsunú ďalšie a už nebudeme vidieť, kto konkrétne stojí za tou ktorou cyperskou spoločnosťou," upozornil Gál.
Zdroj:SITA

Zdielať: