Novým splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny sa stáva László Bukovszky

Vláda Slovenskej republiky dnes vymenovala za Splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny historika PhDr. Lászlóa Bukovszkého, ktorý doteraz zastával funkciu ombudsmana Strany Most-Híd.

Pán Bukovszky sa dlhodobo venuje menšinovej tematike, v období 2011-2012 bol riaditeľom odboru na Úrade podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a menšiny, a v období 2012 až 2013 riaditeľom odboru na úrade Splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny. Ako hlavné ciele si nový splnomocnenec kladie schválenie nového zákona o fonde na podporu kultúry národnostných menšín, pomocou ktorého sa stabilizuje a depolitizuje podpora národnostnej kultúry na Slovensku, a rovnako dôležité je aj reštartovanie všetkých aktivít úradu, ktoré vyplývajú z jeho štatútu a za posledné roky chýbali. Podľa nového splnomocnenca úrad by mal fungovať aj ako koordinačný orgán medzi ministerstvami, ktoré sa zaoberajú jednotlivými aspektami života menšín žijúcich na Slovensku.

Pán Bukovszky v minulosti pracoval ako riaditeľ sekcie v ÚPN, vybudoval a riadil Archív bezpečnostních složek v Českej republike. Je členom dozornej rady Ústavu pamäti národa.

Zdielať: