Občianska Vízia 2016

Na stiahnutie

Stiahnite si Občiansku víziu vo formáte PDF.

Stiahnutie (750KB | PDF)

Adobe Acrobat na stiahnutie

Občianska vízia je politickým programom strany Most-Híd, ktorý obsahuje najdôležitejšie ciele strany na nasledujúce obdobie. Na jednej strane je strategickým dokumentom a venuje sa perspektívnym cieľom, a na strane druhej obsahuje celý rad konkrétnych krokov na dosiahnutie strategických cieľov. Občianska vízia, pripravená dlhým radom odborníkov, informuje voličov aj o tom, ako si strana Most-Híd predstavuje budúcnosť Slovenska, a aké kroky chce spraviť v záujme rastúcej krajiny. Okrem toho slúži pre vedenie a členov strany v oblasti priorít nasledujúceho obdobia. Pomáha v rozhodnutiach, robí stranu predvídateľnejšou pred voličmi a je čitateľnejšia pre politických partnerov strany.
Občianska vízia sa zaoberá tými oblasťami, ktoré sú pre poslancov a voličov strany Most-Híd najdôležitejšie, a ktorými strana vie vyjadriť niečo iné, lepšie a užitočnejšie, ako ostatné strany politickej palety. Cieľom je aby sa názor strany na tieto otázky a vízia stali neobíditeľnými v Slovenskej politike.

Ako docieliť, aby Slovensko bolo znovu konkurencieschopný a prosperujúci štát? Ako je možné znižovať mieru nezamestnanosti? Podľa nášho názoru jedine lepším daňovým systémom a stabilnou hospodárskou politikou.
Politika rozvoja regiónu sa sústreďuje predovšetkým na tie územia, ktoré sú prioritnou osou Slovenska: územná samospráva, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ochrana životného prostredia a cestovný ruch.
Prezentujeme Vám kroky, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu moderného demokratického ústavného systému. Momentálnu nepriaznivú situáciu nemôžeme si nechať bez povšimnutia.
Chceme dosiahnuť také Slovensko, v ktorom každý občan sa cíti ako doma, kde sa oplatí pracovať, kde sa dobre žije za predpokladu bezpečného pocitu, a v prípade potreby sa má na koho obrátiť so svojimi problémami.
Slovensko môžeme považovať za bezpečné miesto iba v tom prípade, ak v jeho zahraničnej politike sa vytvára súlad medzi hodnotami a záujmami. Chceme Vám preukázať, že môžeme byť činní aj v rozhodujúcich zahraničných politických otázkach, vrátane Ukrajiny.
Naša národnostná politika poskytuje šancu udržiavania maďarskej kultúry a kultivovaného maďarského jazyka na Slovensku. Pomocou týchto krokov zabezpečujeme stabilnú a prosperujúcu komunitu.
Prioritnú os našej politiky v tejto oblasti tvoria snahy, ktoré vedú k odstráneniu zbytočného plytvania času na nezmyselné projekty. Navrhujeme také konkrétne opatrenia, ktoré riešia momentálnu nepriaznivú situáciu.
Predstavujeme Vám kroky rozvoja rusínskej komunity s dôrazom na kultúru a školstvo.
Naša koncepcia vychádza z filozofie školy 21.storočia, máme na mysli školu, ktorá je otvorená a prívetivá. Školu, kde k dosiahnutiu výsledkov prioritnú os tvoria pojmy, ako je kvalita, efektívnosť a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.
Základom nášho presvedčenia je, aby zdravotníctvo slúžilo všeobecným záujmom pacientov. Dôraz kladieme na rovnoprávne postavenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na ich právnu formu a vlastníka.