Občianska vízia 2016: Maďarská národnostná politika

Občianska vízia 2016
27. septembra predstavila strana Most-Híd prvú časť svojho strategického materiál Občianska vízia 2016, ktorá sa venuje téme maďarskej národnostnej politiky. Na materiáli Občianska vízia 2016 pracuje 15 odborníkov, ktorí sa s predsedom strany venujú podstatným oblastiam politického a verejného života. „Sú to ekonomické a hospodárske otázky, verejný sektor, v rámci neho školstvo a zdravotníctvo, ochrana a rozvoj práv a postavenia národnostných menšín, rozvoj regiónov a v rámci neho hlavne otázky poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia“ – zdôraznil predseda strany Béla Bugár.

Spomínané oblasti bude strana postupne predstavovať médiám a verejnosti s predstavou schválenia komplexného materiálu na programovej konferencii na jar budúceho roka.

Most-Híd uviedla ako prvú tému projektu – maďarskú národnostnú politiku, ktorá je významnou a odlišujúcou oblasťou v pôsobení strany. Stredobodom danej problematiky sú atribúty národnostnej politiky, jej problémy, ako aj nevyhnutné kroky a možnosti k  zachovaniu a rozvoju maďarskej národnostnej menšiny na území Slovenska.

Hlavné okruhy, ktoré Most-Híd konkretizovala boli význam zachovania jazykového prostredia, akceptovanie viac-národnostnej identity, rovnocennosť príslušníkov tradičných národnostných menšín s príslušníkmi štátotvorného národa, otázka kultúrnej a školskej samosprávy, nastolenie jazykovej symetrie medzi štátnym jazykom a jazykom menšiny a ďalšie oblasti.

„Zo strany Most-Híd ide o úprimný, jasný a čitateľný postoj k otázkam, ktorých neznalosť a povrchné zaobchádzanie s nimi často viedli a vedú k nedorozumeniam. Verím, že jeho zverejnenie bude prijaté tak isto úprimne a bude znamenať pozitívny posun v našom spolunažívaní a v spolupráci“ – dodal podpredseda strany László Solymos.

Strana privíta pri realizácii týchto cieľov pomoc od svojich partnerov, verejného sektora ale aj od občanov.

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ov_madarska_narodnost.pdf76.77 KB
Zdielať: